FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları / Sitemap & SEO / Yazılar

Orijinali görmek için :el Yazılar / UZAY_ARASTIRMALARI_Konu_ozeti

fenci : UZAY_ARASTIRMALARI_Konu_ozeti
18.11.2019
İNDİRKONU: UZAY ARAŞTIRMALARIGök Bilimi:Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını ve hareketlerini inceleyen bilim dalına gök bilimidenir.Gök Bilimci:Gök bilimi ile ilgili alanda çalışan kişilere gök bilimci (astronom) adı verilir. Gök bilimcilerin çalışma alanları uzaydır.Uzay :Dünya atmosferinin dışında gök cisimlerini içine alan sonsuz boşluğa uzay denir.Uzay Teknolojisi :Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını Dünya’ya ulaştıran teknolojilere uzay teknolojisi adı verilir. Roketler, uydular, uzay sondaları ve uzay istasyonları uzay araştırmalarına büyük katkı sağlayan teknolojik ürünlerdir.Roketler : Bir uzay aracını atmosferin dışına taşımak için ku

Copyright © 2007-2024