FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları / Sitemap & SEO / Yazılar

Orijinali görmek için :el Yazılar / ASITLER_VE_BAZLAR

fenci : ASITLER_VE_BAZLAR
29.06.2019
ASİTLER VE BAZLARASİTLERSuda çözündüklerinde H+ iyonu veren maddelere asit denir.Asitlerin özellikleriAsitlerin sulu çözeltilerinin tatları ekşidir. (Her asi- din tadına bakılmaz)Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürürler.Kuvvetli asitler yakıcı ve tahriş edicidir.Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.*HCl suda= (H+) + (Cl–)Sulu çözeltilerinde Ph değerleri 7’den küçüktür.Asitler, bazlar ile tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. (Nötrleşme tepkimesi)Asitler mermer ve metal yüzeyleri aşındırır.Metallerle tepkime vererek H2 gazı oluşturur.BAZLARSuda çözündüğünde hidroksit iyonu (OH-) verebilen maddelere baz denir.Bazların ÖzellikleriSulu çözeltilerinin tatları ac

Copyright © 2007-2024