FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları / Sitemap & SEO / Yazılar

Orijinali görmek için :el Yazılar / BIYO_TEKNOLOJI_

fenci : BIYO_TEKNOLOJI_
29.06.2019
İNDİRBİYO – TEKNOLOJİHücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüne biyo-teknoloji denilmektedir.Günümüzdeki Biyo-teknoloji Uygulamalarının Olumlu ve Olumsuz EtkileriBiyo-teknoloji, temel bilim buluşlarını kısa sürede yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesiyle bir anlamda kendi talebini de oluşturur. Bu yönüyle de diğer teknolojilerden ayrılı

Copyright © 2007-2024