FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları / Sitemap & SEO / Yazılar

Orijinali görmek için :el Yazılar / 5SINIF_FEN_BILIMLERI_DERSI_OGRETIM_PROGRAMI

fenci : 5SINIF_FEN_BILIMLERI_DERSI_OGRETIM_PROGRAMI
28.08.2018
5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMIF.5.1. Güneş, Dünya ve Ay / Dünya ve EvrenBu ünitede öğrencilerin; Güneş ve Ay’ın temel özelliklerini, şekillerini, boyutlarını ve yapılarını tanıyıp kavramaları;
Güneş’in dönme hareketini kavramaları; Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini kavramaları; Dünya ve
Ay arasında hareket ilişkisine bağlı olarak Ay’ın evrelerinin meydana geldiğini açıklamaları; Güneş, Dünya ve
Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini kavramları; Dünya’da görülen yıkıcı doğa olayları hakkında bilgi ve beceriler
kazanmaları hedeflenmektedir.
F.5.1.1. Güneş’in Yapısı ve Özellikleri
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Güneş’in yapısı ve dönme hareket

Copyright © 2007-2024