FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları / Sitemap & SEO / Yazılar

Orijinali görmek için :el Yazılar / 6SINIF_FEN_BILIMLERI_DERSI_OGRETIM_PROGRAMI

fenci : 6SINIF_FEN_BILIMLERI_DERSI_OGRETIM_PROGRAMI
28.08.2018
6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMIF.6.1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren
Bu ünitede öğrencilerin; Güneş sistemini ve Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerinin birbirleriyle olan
ilişkilerini tanımaları, Güneş ve Ay tutulmalarına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.
F.6.1.1. Güneş Sistemi
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Güneş sistemi, gezegenler, meteor, gök taşı, asteroit
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
a. Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilir.
b. Gezegenlerin uyduları olduğundan bahsedilir.
c. Gezegenlerin büyüklüklerine

Copyright © 2007-2024