FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları / Sitemap & SEO / Forum

Orijinali görmek için : elForum / Sabunun_Icadi

fenci : Sabunun İcadı
29.04.2012 01:02:19
Sabunun İcadı, Sabunun Oluşum Süreci: Yağlı maddeleri suda, ayırma yoluyla yok etme özelliğine sahip olduğundan, lekeler ve kirler sabunla giderilir. Bu işlem, sodyum hidroksit denilen alkali bir maddenin, hayvansal (eskiden keçi içyağı) veya bitkisel bir yağlı madde üzerindeki etkisinden elde edilir. İlkçağ?dan beri kullanılan sabun Atalarımız hiç sabun kullanmazlardı: onun yerine kül, kil veya bitki özleri kullanırlardı. İlkçağ?da artık iyice bilinen sabun, ancak 1850'den itibaren sanayide büyük ölçüde üretilmeye başladı ve gerçek anlamıyla kullanılabilir oldu. Piyasada kalıp dediğimiz küçük parçalar halinde sunulan tuvalet sabunlarından başka, ev işl


Copyright © 2007-2024