-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

ALİ KUŞÇU
  Yazılar || Bilim İnsanları
   ALİ KUŞÇU


ALİ KUŞÇU
OSMANLININ İLK MATEMATİK HOCASI
( 1403 - 1474 )

 
15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur'un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey'in (1394-1449) doğancıbaşısı idi. "Kuşçu" lâkabı buradan gelmektedir.Ali Kuşçu, Semerkand?da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere,
 Kadızâde-i Rûmi (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.
Ali Kuşçu yetiştirdiği bilginlerle çağını aşan bir bilgindir.
Ali Kuşçu, Semerkand?a dönüşünden sonra, Semerkand Gözlemevi?nin müdürü olan Kadızâde-i Rûmi?nin ölümü üzerine gözlemevinin başına geçmiş ve Uluğ Bey Zîci?nin tamamlanmasına yardımcı olmuştur. Ancak, Uluğ Bey?in ölümü üzerine Ali Kuşçu Semerkand?dan ayrılmış ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan?ın yanına gitmiştir. Daha sonra Uzun Hasan tarafından, Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında barışı sağlamak amacı ile Fatih?e elçi olarak gönderilmiştir.
Bir kültür merkezi oluşturmanın şartlarından birinin de bilim adamlarını bir araya toplamak olduğunu bilen Fatih, Ali Kuşçuya İstanbul?da kalmasını ve medresede ders vermesini teklif eder. Ali Kuşçu, bunun üzerine Tebriz?e dönerek elçilik görevini tamamlar ve iki yıl sonra İstanbul?a geri döner. İstanbul?a dönüşünde Ali Kuşçu, Fatih tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından sınırda karşılanır. Kendisi için ayrıca karşılama töreni yapılır. Ali Kuşçuyu karşılayanlar arasında, zamanın ulemâsı İstanbul kadısı Hocazâde Müslihü?d-Din Mustafa ve diğer bilim adamları da vardır.
Ali Kuşçuyu evrensel bilim adamlığı unvanına kavuşturan etken, Semerkant Rasathanesi'ndeki çalışmaları ve Uluğ Bey'in Yıldız Kataloğuna yaptığı katkıdır.
Osmanlı Devleti'nin ilk matematik ve astronomi hocası unvanını kazanmıştır.
Ali Kuşçu, vefat edene kadar İstanbul medreselerinde birçok genç ilim adamını yetiştirmekle uğraştı.


[ Yazan : fenci | Okunma : 2427 ]Copyright © 2007-2023
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :