-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM ?YAPILandIRMACI EĞİTİM İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM ?YAPILandIRMACI EĞİTİM İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR


ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM ?YAPILandIRMACI EĞİTİM İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 ( SENE BAŞI)

1-Öğretmen Paylaşım Toplantıları (Zümre)    Okulun imkanlarının belirlenmesi.

2-Yıllık Plan hazırlanması   Ön çalışma ile yıllık planın omurgası çıkarılır.

3-Öğrencilerin Bilgilendirilmesi   ÖME hakkında bilgilendirme çalışması

4-Yıllık Planın paylaşım panosunda sergilenmesi   Öğrenci katılımını sağlama amaçlı planın paylaşılması

5-Öğrencilerin baskın zeka gruplarının tespiti   Uygulanan testin değerlendirilmesi ile baskın zekaların    belirlenmesi

6-Yıllık Planın tamamlanması   Öğrenci katılımı ile birlikte

7-Eğitim Katılımcıları Toplantısı (Veli Toplantısı)    ÖME hakkında bilgilendirme ve yıl içerisinde yapılacak çalışmalara veli katkısının sağlanması için.

8-Öğrencilere ürün seçki dosyalarının tanıtımı  Öğrenciler yıl içerisinde yaptığı bireysel çalışmaları biriktireceği portfolyo ( ürün seçki dosyası ) dosyasının kullanılması.

9-Baskın zeka ve öğrenme kalıplarının belirlenmesi.   Öğrencilerin baskın zeka gruplarına uygun düşen yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

10-Proje ve performans görevlerinin belirlenmesi   Yıl içerisinde verilecek proje ve ünitelere uygun düşen konulara dönük performans görevlerinin belirlenmesi ve öğrencilerin seçimine sunulması

11-Performans görevleri ve projelerin  yönergelerinin hazırlanması  Ödevlerde ne istendiği, hangi hedefleri gerçekleştirmek amacında olduğu, nereden başlanması ve hangi veri ve yolu kullanması gerektiği vb. hususların açıklandığı yönergelerin hazırlanması

12-Öğrencilerin organizasyonu:

     Derslerin işlenişine öğrenci katılımını sağlamak amacıyla; ön hazırlık, eğitim materyali, çalışma kağıtları hazırlama, ders içi dönüt alma/değerlendirme amacıyla ölçme değerlendirme faaliyetlerinin belirlenmesi

13-Öğrencilerin değerlendirilmesi süreci    Öz değerlendirme, arkadaş değerlendirmesi ve öğretmen değerlendirmelerine dönük değerlendirme formlarının uygulanması.

14-Paylaşım Panolarının işlenmesi    Ünite ve konulara dönük hazırlanan eğitim materyallerinin paylaşıma sunulması/güncellenmesi

15-Sınıf içi çalışma düzeni:     Her dersin, her konunun işlenişinde farklı öğrenme-öğretme süreçleri ve öğrenme etkinlikleri yaşanmaktadır.

Öyle ise sınıf içi esnek oturma düzenlerinden yararlanmak gerekmektedir. Tekli sıralar bunun içindir. (Sınıf ortamı

Sıraların Yerleşim Şekilleri

Her öğrenciye tek kişilik bir sıra ve bir sandalye olacak şekilde sınıf düzenlemesi esas alınarak;

 

1. ? U ? Şeklinde Yerleşim

Sıralar ve masalar, sınıfın boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak genel olarak ?U? şeklini koruyarak yerleştirilebilir.

? U ? Şeklinde Yerleşimin Faydaları

Çok farklı amaçlar için kullanılabilecek bir yerleşim şeklidir.

Öğrenciler rahat çalışabilecekleri bir çalışma alanı bulurlar.

Perdeye yansıtılan her türlü görüntü rahatlıkla izlenebilir.

Öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla yüz yüze iletişim kurabilirler.

Kısa süreli grup çalışmaları yapılabilir.

**********

2. Ekip Çalışması Yerleşim Şekli

Şeklinde yapılan sıraları yerleştirme şeklidir.

Ekip Çalışması Yerleşim Şekli Düzenlemesinin Faydaları

1. Elips veya dairesel bir düzenleme olup, ekip çalışmasını kolaylaştırır.

2. Karşılıklı oturan öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla iletişim kurabilirler.

3. Bu yerleşimde gerektiğinde bazı öğrenciler sandalyelerinin yönünü değiştirerek tahtayı veya perdeyi rahatlıkla izleyebilirler.

**********

3. Konferans Masası Yerleşim Şekli

Eğer masalar dikdörtgen şeklinde ise en kolay yerleşim şeklidir.

Konferans Masası yerleşim Şekli düzenlemesinin Faydaları

1.  Bu yerleşimde öğretmenin önemi minimuma inerken sınıfın önemi ön plana çıkar.

2. Öğretmenin masanın ortasında oturduğu yerleşimde ise öğrenciler öğretmen ile daha kolay iletişim kurabilirler.

3.  Bu yerleşimin en önemli dezavantajı ise daha resmi bir iletişim ortamı yaratmasıdır.

**********

4. Daire Şeklinde Yerleşim

Masa olmadan sadece sandalyeler kullanılarak çabuk ve kolaylıkla oluşturulabilen bir yerleşim şeklidir. Öğrencilerin üzerinde yazı yazacakları ve kullanacakları  materyalleri yerleştirecekleri bir çalışma alanı gerekiyor  ise sandalyeler ile birlikte masalarda çevrilerek  yerleşim yapılabilir.

Daire Şeklinde Yerleşim düzenlemesinin faydaları

Masalar olamadan sadece sandalyeler kullanılarak çabuk ve kolaylıkla oluşturulabilir.

Grup tartışmaları için ideal bir bir yerleşim şeklidir.

Bir ders içinde birkaç defa kısa süreli tartışma grupları oluşturulduktan sonra eski haline kolaylıkla dönüştürülebilir.

2. Ekip Çalışması Yerleşim Şekli

Şeklinde yapılan sıraları yerleştirme şeklidir.

Ekip Çalışması Yerleşim Şekli Düzenlemesinin Faydaları

1. Elips veya dairesel bir düzenleme olup, ekip çalışmasını kolaylaştırır.

2. Karşılıklı oturan öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla iletişim kurabilirler.

3. Bu yerleşimde gerektiğinde bazı öğrenciler sandalyelerinin yönünü değiştirerek tahtayı veya perdeyi rahatlıkla izleyebilirler.

**********

5. Grupların Gruplanması Yerleşim Şekli

Tartışmacı ve gözlemci gibi farklı gruplar oluşturulması

Grupların Gruplanması Yerleşim Şeklinin Yararları

1. Bu yerleşim şekli, rol yapma, münazara veya grup çalışmalarını   gözlemleme   gibi   etkinliklerde kullanılabilir.

2. En  fazla  uygulanan  biçimi  ortada  birleştirilen masaların çevresinde ikişer grubun yerleştirilmesi, diğer kenarlara da grup çalışmasını gözlemleyecek grupların yerleştirilmesidir.

**********

6. Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli

Aktif laboratuar çalışmaları için uygun bir yerleşimdir.

Her çalışma istasyonu çevresine iki öğrenci yerleştirilir. Öğretmen  nelerin  yapılması  gerektiği  uygulama  ile gösterdikten sonra öğrenciler işbirliği yaparak verilen çalışmayı yapar.

**********

7. Proje Veya Özel Çalışma Grupları yerleşim Şekli

Geniş bir alanda oluşturulan farklı çalışma gruplarıdır.

Proje veya Özel Çalışma Grupları yerleşim Şeklinin Yararları

Bu yerleşim oldukça büyük alanı bulunan sınıflar için veya toplantı salonlarında uygulanabilecek bir yerleşimdir.

Ders dışı etkinlikler için de kullanılabilir.

Grup projelerinin hazırlanarak tartışmaya açılacağı çalışmalar için ideal bir yerleşimdir. )

**********

8. Klasik Sınıf Yerleşim Şekli

Eğer yukarıda önerilen yerleşim şekilleri sınıfların büyüklük, donanım, kalabalık öğrenci gibi sınırlıklar nedeniyle uygulanamıyorsa klasik sınıf yerleşim şekli uygulanabilir.

************

Veli görüşme formlarının uygulanması   

     Öğrencilerimizi tanımanın en önemli ayaklarından bir tanesi de velisini tanımaktır. Çocuğun hangi çevreden

geldiğini bilmemiz açısından önemlidir.

    Veli formlarını eve gönderme yerine bir toplantıda uygulamanız daha yerinde olacaktır. Bir başka herhangi bir yerde kullanılmayacağı, sadece çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla kullanılacağı belirtilmelidir.

   Bunun içinde gerçekçi bilgiler verilmesinin önemi üzerinde durulduktan sonra formlar doldurulmalıdır.

 

Öğrenci performans değerlendirme izleme

Öğrencilerin yapmış oldukları her çalışma çok taraflı değerlendirmeye tabi tutulur.

    Özdeğerlendirme gelişimini görmesi yönünden kendi kendini (kendi) gereklidir.

    Gerçekçi ve kendi bakış açılarına uygun olması dolayısı ile grup değerlendirmesi (arkadaş) yararlıdır.

    Bir uzman değerlendirmesi olarak da öğretmen, öğrencinin değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlayacaktır.

   Burada değerlendirme çalışmaları; hem ölçme hem de eğitim amaçlı yarar sağlayacaktır. Aynı zamanda bir öğrenme gerçekleştirilmiş olacaktır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN YAPILandIRILMASI VEÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

Öğrenme türleri ve ölçeği

   Öğrenme türleri ölçeğinin öğrencilerimize uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek öğrenme kalıplarını ve bu kalıplarda kaç öğrencimizin bulunduğunu tespit etmemiz gerekmektedir. Öğrenme dört biçimde de olmakta ancak bunlardan biri daha baskın olmaktadır.

 

Baskın Zeka Alanları

  Öğrencilerimizin Çoklu (baskın) zeka özelliklerini ve Öğrenme Stillerini (bireysel farklılıkları ) bilmek gerekir. ( çoklu zeka ve öğrenme stilleri anketlerinin uygulanması)

   Sınıfta bulunan farklı baskın zeka alanlarına sahip grupların belirlenmesi sınıf içi ve ders dışı öğrenme-öğretme süreçlerinin yapılandırılmasında (yöntem-teknik belirleme amacıyla) kullanılacaktır.

    Bir dersin işlenişinde (etkinlik) en az 4 zeka grubunu hedef alan öğrenme süreç ve ortamları oluşturmak gerekmektedir.

Ders İşlenişinde Bireysel Farklılıklar

   Bireysel özellikleri belirlemek için öncelikle baskın zeka türlerini ve öğrenme stilleri belirlenir.                            ( anketler,bireysel görüşmeler vb.)

  Baskın zeka gruplarının özelliklerini ve uygun düşen öğrenme-öğretme etkinlikleri belirlenir.

         Uygun yöntem-teknik belirlenir.

     Her derste en az dört baskın zeka grubuna dönük etkinliğe (işleniş) yer vermek gerekir.

Baskın Zeka Grupları ve Öğrenme etkinlikleri

Her baskın zeka grubuna mensup öğrencinin öğrenme yaşantısı/etkinliği farklılıklar içermektedir.

    Sekiz zeka alanlarının kendine uygun düşen öğrenme süreci ve etkinlik çeşitliliği bulunmaktadır.

    Bu etkinlikler çoğunlukla yaptığımız, ancak bilinçli yapılandırmadığımız sınıf içi çalışmalarımızdır.

    Burada önemli olan bilinçli yapılandırma gereğidir.

         Zeka Alanları ve Öğrenme Kalıpları

   Burada zeka alanlarına dönük özelliklerden sadece öğrenme etkinliklerine yer verilmiştir.

   Sınıf içi öğrenme-öğretme sürecinde(işleniş) bu etkinlik çeşitlerine yer vermemiz gerekmektedir.

Kavram Haritaları ?Zihin Haritaları- Bulmaca Çalışmaları

  Kavram haritaları, sözü edilen bir çok etkinliği bir arada gerçekleştirebilir. Sınıf içi çalışmalarda zaman zaman kavram haritalarına,zihin haritalarına ,bulmaca çalışmalarına yer vermek etkili bir çalışma olabilir. Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

1-Anlatım Yöntemi

2-Tartışma Yöntemi

3-Grup Çalışması

4-Soru Cevap Tekniği

5-Beyin Fırtınası Tekniği

6-Drama Yöntemi

7-Rol Yapma Yöntemi

8-Yaratıcı Drama

9-Örnek Olay Yöntemi

10-Bilgisayar Destekli Öğrenme Yöntemi

11-Proje Çalışması

12-Gösteri Tekniği

13-Gösterip Yaptırma Tekniği

14-Benzetim Tekniği 

 UYARI: Dersin özelliğine göre öğretmen bu yöntem ve teknikleri kullanacaktır.

 

 

ABDURRAHMAN ÇIĞRIK- 2002 -MALATYA


[ Yazan : sanalalem | Okunma : 3150 ]Copyright © 2007-2023
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :