-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

İLKÖĞRETİM OKULLARI REHBERLİK ÇALIŞMALARI YILLIK PLAN ÖRNEĞİ
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   İLKÖĞRETİM OKULLARI REHBERLİK ÇALIŞMALARI YILLIK PLAN ÖRNEĞİ


2000 - 2001 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULLARI REHBERLİK ÇALIŞMALARI YILLIK PLAN ÖRNEĞİ
AY Hafta  ETKİNLİKLER - KONULAR AMAÇLAR YÖNTEM VE TEKNİK KAYNAK, ARAÇ VE GEREÇLER DÜŞÜNCELER
EYLÜL
 2 -Gruba yeni katılan öğrencilerin tanıştırılması
-Okul kuralları, kılık-kıyafet, sınıflara giriş-çıkış Öğrencilerin yeni ortama uyum sağlaması
 Sözlü ve bireysel anlatım Sınıf rehber öğretmeni Bütün sınıflar
 3 -Sınıf ve okul araç-gereçlerinin kullanımı ve korunması
-Eğitsel kollara öğrenci seçimi, kolların tanıtımı, sınıf yerleşim planının yapılması Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kollara yerleştirilmesi Sözlü bilgi verme Rehberlik Servisi, ilgili kaynak ve kitaplar, okul yönetmeliği Bütün sınıflar
 4 -Ders içerisinde ve dışında öğrencilerden beklenen davranışlar.
-Ebeveyn değerlendirme ölçeğinin velilerle birlikte doldurulması Öğrencileri daha ayrıntılı olarak tanımak Uygulama Ebeveyn değerlendirme ölçeği 1.Sınıflar
EKİM 1 -Öğretmen ve öğrencilere rehber öğretmen ve okul rehberlik servisinin tanıtılması. Rehberlik çalışmalarının tanıtılması Bilgi verme ve görüşme ve uygulama Rehberlik Servisi, sınıf rehber öğretmenleri Bütün sınıflar
 2 -Ekonomik yönden ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti Muhtaç öğrencilerin tespiti  " " "  Bütün sınıflar
 3 -Davranışlarımızda dürüst olmanın anlam ve önemi
-Öğrenci tanıma fişleri ve bilgi formlarının doldurulması. Öğrencilere olumlu özellikler kazandırmak  Anlatım, tartışma ve uygulama Bilgi forma Bütün sınıflar
 4 -Cumhuriyetin anlam ve öneminin belirtilmesi. Atatürk"ün kişilik özelliklerinin tanıtılması. Cumhuriyetin anlam ve önemini kavratmak  " " " Sosyal Bilgiler öğretmeni Bütün sınıflar
KASIM 1 -Görme problemli öğrencilerin tespiti. (snellen testi uygulaması)
-Dikkatli bir dinleyici olmayı öğrenmek Görme problemi olanların tespiti ve tedavisi Uygulama Snellen testi 1. ve gerekli görülen sınıflar
 2 -Görme ve işitme engelli öğrencilerin velilerinin bilgilendirilmesi
-Atatürk"ün başarısının altında yatan nedenler. Atatürk"ün çeşitli yönleriyle tanıtılması, çalışmanın başarı için önemini kavratmak Bilgi verme Sınıf ve rehber öğretmeni Bütün sınıflar
 3 -Verimli ders çalışma teknikleri hakkında bilgilendirme.
-Okul içi olumlu davranışların pekiştirilmesi  Ders çalışma tekniklerini öğretmek Uygulama, anlatım, tartışma  " " " 3-4-5. sınıflar
Bütün sınıflar
 4 -Otobiyografi yazdırılması
-Sınıf ve okul kitaplığından yararlana yolları, okuma alışkanlığının önemi Öğrencileri tanımak, kitap okuma sevgisi kazandırmak, olumlu davranışları pekiştirmek Anlatım-bilgi verme Otobiyografi 3-4-5. sınıflar

Bütün sınıflar
 5 -Hatalarımızı fark etmek için yaptıklarımızı kontrol etme alışkanlığının kazandırılması. Kontrol alışkanlığının kazandırılması Anlatım Sınıf ve rehber öğretmeni Bütün sınıflar
ARALIK 1 -Çevremiz ve içinde bulunduğumuz toplulukla iyi ilişkiler kurulmasının önemi
-Amaç belirlemek ve kişisel hedefler ortaya koymanın değerini bilmek Sağlıklı iletişim becerileri kazandırma, toplum değerlerine uygun iyilik ve kötülük kavramlarını öğretip, iyi davranışlara yöneltme Grup rehberliği, anlatım-tartışma Rehberlik servisi, kaynak kitaplar ve kişiler Bütün sınıflar
 2 -Sınıf ve toplum içinde konuşma kuralları, güzel konuşma ve kendini tanıtma, özür dileme, teşekkür etme, iltifat etme, yardım isteme, başkalarını sabırla dinleme, konuşmayı başlatma ve sürdürme becerilerinin kazandırılması 

" " " " 

" " " 

" " " 
" "
 3 -Yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, hastalıklardan korunma ve kişisel hijyen hakkında bilgi verilmesi Dengeli beslenmenin sağlık açısından önemini kavratmak  " " "  " " "  " "
 4 -Sosyometri tekniğinin uygulanması
- Öğrencileri tanımak Uygulama Sosyometri testi 3. ,4. ve 5. sınıflar
OCAK 1 -Gözlem becerilerinin geliştirilmesi,
-Arkadaş seçimi ve arkadaşlık ilişkileri Öğrencinin kendini ve çevreyi gözleyerek tanıma alışkanlığının kazandırılması Grup rehberliği  Rehberlik servisi, sınıf rehber öğretmeni 
 2 -Boş zamanları verimli değerlendirme yolları üzerinde tartışılması
- Zamanı etkili kullanma becerileri ve planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması Anlatma, tartışma, bilgilendirme  Bütün sınıflar


 3 -Kimdir bu? Öğrenci tanıma tekniğinin uygulanması
-Arkadaş ilişkilerinde pozitif yollar izlemek ve arkadaş etkisinin gücünü bilmek Sınıf içinde öğrencinin bulunduğu durumu öğrenmek ve yardımcı olmak Uygulama  3, 4. ve 5. sınıflar
 4 -Kişisel dosyaların işlenmesi
-Okulun, ailenin gereklerine, sorumluluklarına ve kurallarına uymamanın sonuçlarının incelenmesi Öğrenci hakkındaki bilgilerin kalıcı hale getirilmesi   Bütün sınıflar


ŞUBAT 3 -Başarısızlık Nedenleri anketinin uygulanması, başarı ve başarısızlık nedenleri üzerinde tartışılması.
 Başarısızlık nedenlerinin ortaya çıkartılması ve giderilmesi Tartışma bilgi verme  3,4 ve 5. sınıflar


 4 -Başarısız öğrenciler ve velileriyle görüşme
-Sınıfta dersi ve öğretmeni etkili dinleme ve not tutmanın öneminin ve tekniklerinin kavratılması
-Verimli ders çalışma yolları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi Öğrencinin evdeki çalışma durumu hakkında bilgi alma, verimli ders çalışma yollarını kavratmak Görüşme, bilgi verme  Bütün sınıflar


MART 1 -Görgü kurallarına uymanın toplum hayatındaki önemi ve başlıca görgü kuralları.
-Etkin iletişimi engelleyen davranışları bilmek Öğrencilerin toplum ve görgü kurallarına uymanın önemini kavratmak Grup rehberliği, anlatım, tartışma  Bütün sınıflar


 2 -Zararlı alışkanlıklardan korunma ve kurtulma yolları
-Düzeltilmesi ve geliştirilmesi gereken sınıf davranışları Zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak  " " "  Bütün sınıflar


 3 -Kızgınlığı kontrol etme, paylaşma, uzlaşma, hakkını koruma, kavgadan uzak durma Sağlıklı iletişim becerileri kazandırmak. Anlatım  Bütün sınıflar


 4 -Öğrencilerin aile bireyleriyle olan ilişkilerinin değerlendirilmesi, tartışılması ve sağlıklı ilişkilerin nasıl kurulacağının açıklanması  " " " Anlatım  Bütün sınıflar


NİSAN 1 -Grupta iş bölümüne uyma, sorumluluğunu yerine getirme, başkalarından görüş almanın öneminin kavratılması. Grup çalışmalarını başarı ile yürütebilme becerilerinin kazandırılması Grup rehberliği, tartışma, anlatım  Bütün sınıflar


 2 -Kaza ve afetlerde ilk yapılacak işlemler ve ilk yardım bilgilerinin verilmesi İlk yardım becerileri kazandırmak Bilgi verme  Bütün sınıflar


 3 -Yardımlaşma ve dayanışmanın öneminin kavratılması.
-Başkaları ile iyi ilişkiler kurma, sevgiyi, iyi duyguları ifade etme. Yardımlaşma ve iletişim becerileri kazandırmak Anlatım, tartışma  Bütün sınıflar


 4 -Ulusal Egemenlik Bayramının anlam ve önemi, Atatürk"ün çocuklara verdiği önemin kavratılması Ulusal Egemenlik bayramının önemini kavratmak  " ""  Bütün sınıflar


MAYIS 1 -Trafik kurallarına ve yasalara uymanın önemi
-Stresle baş etmenin etkin yollarını geliştirmek ve uygulamak. Trafik kurallarını kavratmak  " "  Bütün sınıflar


 2 -Sosyal çalışmalara katılma, işi ciddiye alma konusunda anlayış kazandırma
 Sorumluluk bilincini kazandırmak Grup rehberliği, anlatım, tartışma  Bütün sınıflar


 3 -19 Mayıs Atatürk"ü Anma, gençlik Ve Spor Bayramı"nın anlam ve önemi, sporun insan sağlığı ve başarısı üzerindeki olumlu etkileri. Sporun sağlıklı yaşam ve başarı üzerindeki etkilerini kavratmak  " " " Beden Eğitimi dersi öğretmeni Bütün sınıflar


 4 -Rehberlik ihtiyacını belirleme tekniğinin uygulanması. Öğrencilerin hangi konularda rehberliğe ihtiyaç duyduklarını belirlemek Uygulama  Rehberlik Servisi, Bütün sınıflar


HAZİRAN 1 -Boş zamanları değerlendirme yollarının tartışılması Boş zamanları verimli değerlendirme alışkanlığı kazandırmak Tartışma, bilgilendirme  Bütün sınıflar


 2 -Bir yıllık rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi, öğrenci kişisel dosyalarının tamamlanması Yapılan etkinliklerin sonuçlarını değerlendirmek, gelecek öğretim yılında yapılması gereken rehberlik çalışmaları hakkında görüş ve tavsiye hazırlamak Değerlendirme  Bütün sınıflar


 3 -Rehberlik çalışmaları yıl sonu raporunun hazırlanması  " " " Rapor yazma  Bütün sınıflar..Sınıf Rehber Öğretmeni İmza           ..../../2000
                Tasdik Olunur
... ..         Okul Müdürü

2000 - 2001 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULLARI REHBERLİK ÇALIŞMALARI YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (İkinci Kademe)
AY Hafta  ETKİNLİKLER - KONULAR AMAÇLAR YÖNTEM VE TEKNİK KAYNAK, ARAÇ VE GEREÇLER DÜŞÜNCELER
EYLÜL
 2 
-Gruba yeni katılan öğrencilerin tanıştırılması
-Öğrencilere okul içindeki birimlerin tanıtılması
-
 Grup üyelerinin birbirlerini tanımalarına yardım etmek, grup içinde kolaylaştırıcı ilişkileri oluşturmak, geliştirilmesi gereken sınıf davranışlarını bilmek Grup rehberliği Okul, okul personeli Bütün sınıflar


 3 
-Okul çevresinin tanıtılması
-Öğretmen- öğrenci ilişkilerini değerlendirmek
-Sınıf yerleşim planının yapılması
 İçinde yaşadığı çevreyi tanımak
Okul içi ve sınıf içi düzeni sağlamak bilgilendirme Sınıf öğretmeni Bütün sınıflar


 4 
-Öğrenci davranışlarının nasıl olması gerektiği ile doğru ve yanlış davranışların tartışılması
-Başarı ile ilgili sınıf davranışlarını kavratmak ve benimsetmek Okula ve topluma uyum sağlamak,sorumluluk almanın önemini kavratmak, toplum ve toplumsal kurumlar içerisinde yaşamasını öğrenmek ve benimsemek, eğitim ve öğretim sürecinde sorumluluk almayı istemek Grup rehberliği Okul kuralları, yönetmelikler Bütün sınıflar


EKİM 1 
-Öğrenci tanıma formları ve eksik olan ebeveyn değerlendirme ölçeklerinin doldurulması
-Ekonomik yönden ihtiyaç içinde olan öğrencilerin tespiti ve bunlara yardım için gerekenin yapılması
 Öğrencinin ve ailesinin tanınması
Ekonomik yönden zor durumda olan öğrencilere yardım etmek görüşme Tanıma formaları Bütün sınıflar


 2 -Çalışma davranışını değerlendirme ölçeğinin uygulanması Öğrencinin çalışma alışkanlıklarını belirlemek ölçek  Bütün sınıflar


 3 -Geçen hafta uygulanan ölçeğin sonuçlarının öğrencilere açıklanması ve yorumu
-Dersi dinleme becerilerini öğrenmek ve uygulamak Etkili ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırmak. Grup rehberliği Yazılı döküman Bütün sınıflar


 4 -Cumhuriyetin anlam ve öneminin açıklanması, tartışılması
-Verimli ders çalışma yolları (Öğretmeni not tutarak dinleme, Özet çıkartarak ders çalışma, öğrendiklerini anlatma ve tekrar) Demokrasi ve cumhuriyet sorumluluk ve bilincini kazanmak
Etkili ve verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmak Bilgilendirme
Grup rehberliği Kutlama etkinlikleri
Yazılı döküman Bütün sınıflar


KASIM 1 -Snellen göz tarama testi uygulanması
sağlık taraması, kişisel hijyen ve beslenme Görme kaybı olan öğrencileri belirleme ve tıbbı kontrole yönlendirme

Kişisel temizliğin önemini kavrama, sağlıklıyaşam için hijyenin önemini kavrama
  Görme taraması

Bilgi verme Snellen levhası

Uzman görüşleri 6. sınıflar

diğer sınıflar
 2 -Atatürk"ün başarısı altında yatan nedenler
-Nasıl başarılı olunur? Atatürk?ün kişisel özellikleri ve düşüncelerini bilmek
Başarılı olmanın önemi ve başarılı olmanın yollarını bilmek Söyleşi

Bilgi vermek Örnek olay ve kişi Bütün sınıflar


 3 Otobiyografi yazdırılması Öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamak
Kendilerini anlatma yeteneğini geliştirmek uygulama Otobiyografi teknikleri Bütün sınıflar


 4 -Bedensel ve ruhsal açılardan sağlıklı olmanın yolları
-Başkalarına ve kendimize karşı dürüst ve saygılı olma
-Planlı ve düzenli çalışma alışkanlığının kazandırılması Fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü korumasını bilmek
Kendi ile yüzleşme becerisi geliştirmek, çevresiyle barışık olmak
 Bilgi vermek

Grup rehberliği ve grup etkileşimi Konuyla ilgili kaynaklar Bütün sınıflar


ARALIK 1 
-Sosyometri tekniğinin uygulanması
-Etkin iletişimi engelleyen davranışları bilmek
 Bireyi ve ilişkilerini tanımak
 uygulama Sosyometri tekniği ve sosyogram Bütün sınıflar


 2 
-Çevremiz ve içinde bulunduğumuz toplulukla iyi ilişkiler kurmanın yolları ve önemi
-Durumu kolaylaştırıcı bireyler arası ilişkiler
 Olumlu sosyal davranışlar geliştirmek Grup rehberliği Örnek olay Bütün sınıflar


 3 
-Kişinin ilgilerini, yeteneklerini ve farklılıklarını bilmesinin önemi
-
 Bireyin kendisini tanımasını sağlamak Grup rehberliği Örnek kişi ve olay Bütün sınıflar


 4 
-Başkalarına karşı duyarlı olmayı bilmek Başkalarının duygu düşünce ve davranışlarını anlamaya çalışmanın önemini kavramak
 Grup rehberliği Konuyla ilgili yazılı doküman Bütün sınıflar


OCAK 1 -Başkalarına kompliman yapmayı ve gerektiğinde onlara karşı gelmeyi öğrenmek
 Sosyalleşmek ve hayır diyebilmeyi öğrenmek Grup rehberliği  Bütün sınıflar


 2 -Bir insanın davranışının diğer kişiler üzerindeki etkisini öğrenmek
- Empatik anlayış geliştirmek Grup rehberliği
Uygulamalı etkileşim Örnek olay Bütün sınıflar


 3 -Öğrencilerin kendisini ve arkadaş ilişkilerini değerlendirmesi
-Arkadaşlık yapmayı öğrenmek
-Arkadaşların istenmeyen istek ve baskısına karşı koymayı öğrenmek Eleştiri, özeleştiri becerileri geliştirmek
Arkadaşlık kurmak ve sürdürmek becerileri geliştirmek Uygulamalı grup etkileşimi  Bütün sınıflar


 4 -Amaç ortaya koymak ve izlemek, girişimde bulunmak, olumlu düşünmek gibi motivasyon tekniklerini bilmek
- Kendisi için hedefler belirleme ve motive olma becerisi geliştirmek Bilgi vermek  Bütün sınıflar


ŞUBAT 3 -Başarısızlık nedenleri anketinin uygulanması
-Hayatın gelişim dönemleri ile ilgili çatışmaları bilmek
-Çatışma ile olumlu bir şekilde baş edebilmeyi öğrenmek
-Çatışma anında iletişim becerilerini uygulamak Yeterince başarı gösteremeyen öğrencilerin başarısını engelleyen etmenleri belirlemek
Çatışmanın ne olduğunu bilmek ve başa çıkmak uygulama Başarısızlık nedenleri anketi 3,4, ve 5. sınıflar


 4 
-Toplumumuzdaki genel sağlık problemleri
-Sağlıklı yaşamanın olumlu yönleri
-Sporun, beslenmenin, olumlu davranışların, ve kişisel yaşam alışkanlıklarının kişinin yaşamını nasıl etkilediğini tartışmak Toplum sağlığını etkileyen etmenleri bilmek ve değerlendirmek
Spor yapma alışkanlığı kazanmak Bilgi vermek  Bütün sınıflar


MART 1 -Problem tarama tekniğinin uygulanması
-Öfke ve kızgınlık duyguları ile başa çıkma Öğrencilerin problemlerini tespit etmek
Öfke ile yapılacak hareketlerin zararlı sonuçlarını kavratmak Uygulama
Anlatma tartışma Problem tarama
Rehberlik servisi Bütün sınıflar


 2 
-İşlerin, mesleklerin ve kariyerin kişinin ilgisi, ihtiyaçları, becerileri ve imkanlarla olan ilgisini bilmek
-İş amaçlarının ve işi ile ilgili görevlerin okuldaki başarı ve okulda öğrenilen becerilerle olan ile olan ilişkisini bilmek
 Öğrencilerde meslek ilgisini uyandırmak
Onların ileride seçecekleri meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak Bilgi vermek Meslek erbapları Bütün sınıflar


 3 -Bir üst öğretim kurumu için eğitim planı yapmak Üst öğrenim kurumlarını bilmek ve plan yapmak Bilgi vermek Üst öğrenim kurumlarını ziyaret Bütün sınıflar


 4 
-Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin uygulanması

-Sınıfta öğretmeni ve dersi izleme, derse katılım.
 Bireyin benlik tasarımını bilmek ve kendini anlamasını sağlamak Uygulama

Anlatma- tartışma
 Ölçek

Rehberlik servisi 8. sınıflar

Bütün sınıflar
NİSAN 1 
-Ergenlik döneminde yaşanan problemler

 Ergenlik dönemini ve özelliklerini bilmek ve kendini anlamak Grup rehberliği Yazılı kaynaklar Bütün sınıflar


 2 -Öğrenci -öğretmen ve öğrenci-aile arasındaki ilişkiler Öğretmen öğrenci ve aile ilişkilerini geliştirmek Grup rehberliği, söyleşi Tartışma, anlatma Bütün sınıflar


 3 -ABKÖ"nin sonuçlarına göre öğrencilere gerekli bilgilendirilmenin yapılması
-Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramının anlam ve önemi, Atatürk"ün çocuklara verdiği önemin kavratılması

 

Ulusal egemenliğin önemieni kavrama Bireysel ve grup rehberliği  8. sınıflar


 4 
-Sınav kaygısı ve stresle başa çıkma yollarının öğretilmesi
-Meslek değerleri tekniğinin uygulanması

 Stresle baş edebilme
Çeşitli test olma durumlarını bilme
Sınav kaygısı ile baş edebilme yeterliği kazanmak Grup rehberliği Konuyla ilgili yazalı kaynak 8. sınıflar

Bütün sınıflar


MAYIS 1 
-Toplumdaki vatandaşlık sorumlulukların bilmek, toplum hizmetlerinde gönüllü olmanın değerini görmek, toplumun ve çevrenin yaşamak için daha iyi hale getirilmesinde gençlerin üzerine düşen rol ve görevlerini, yardım etme yollarını bilmek
-öğrencilerin kendilerini topluma değerli katkıları olan biri olarak görmeleri Gönüllü kişi, kurum ve kuruluşları tanımak, önemini kavramak ve katılmak Grup rehberliği Gönüllü kişi ve kuruluşlar Bütün sınıflar


 2 -Kötü davranış ve alışkanlıkların sağlık , ekonomik ve insan ilişkileri açısından uzun süredeki sonuçlarını araştırmak, incelemek, tartışmak
-Sosyal çalışmalara katılma, işi ciddiye alma konusunda anlayış kazandırma Olumsuz davranış ve alışkanlıklardan uzak durmak Grup rehberliği
söyleşi Konuyla ilgili yazılı kaynaklar Bütün sınıflar


 3 -19 Mayıs Atatürk"ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramının anlam ve önemi, sporun insan sağlığı ve başarısı üzerindeki etkileri Atatürk?ün gençliğe verdiği önemi kavrama Bilgi verme ve etkinlikler Yazılı kaynaklar Bütün sınıflar


 4 -Rehberlik ihtiyacını belirleme ölçeğinin uygulanması Rehberlik hizmetlerinden beklentileri belirlemek   Bütün sınıflar


HAZİRAN 1 -Boş zamanları verimli bir şekilde değerlendirme yollarının tartışılması Boş zamanları etkili ve verimli değerlendirme alışkanlığı kazandırmak   Bütün sınıflar


 2 -Rehberlik çalışmaları yıl sonu raporunun hazırlanması    Bütün sınıflar


 3     Bütün sınıflar

[ Yazan : vuslat | Okunma : 3793 ]Copyright © 2007-2023
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :