-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

6-7-8. SINIFLARI OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   6-7-8. SINIFLARI OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI


???????. ÖĞRETİM YILI
.... İLKÖĞRETİM OKULU
OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ
6-7-8. SINIF YILLIK ÇALIŞMA PLANI

 EYLÜL
 3.HAFTA

  Etkinlik 1  : Rehberliğin tanıtılmaası, Amaç ilke ve faaliyetleri açıklanması, programın       öğrencilere okutulması.
  Amaç   : Öğrencilerin birey olarak toplumda tüm yönleriyle faal yaşayabilmelerini        sağlayabilme, kendilerini tanıma çalışmaları.
  Yöntem ve Teknik : Bilgi verme.
  Kaynak-Araç-Gereç : Öğretmenler odasındaki Rehberlik Dosyası "Okullarımızda Rehberlik"       Broşürü.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Ekonomik yönden yardıma muhtaç öğrencilerin velileri ile görüşülerek       gizlilik içinde tespit edilmesi ve isimlerin Rehberlik S. ve ilgili Md.Yrd.       bildirilmesi.
  Amaç   : Olanaklar ölçüsünde öğrencilere yardım sağlayabilme
  Yöntem ve Teknik : Görüşme
  Kaynak-Araç-Gereç : Öğrenci-Veli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 3  : Öğrencilerin okul içi ve dışı çevredeki davranışların belirlenmesi (Sınıfa       müdür, müdür yardımcısı girdiğinde, öğretmenler odası vb. yerlere giriş çıkış       ve söz alma, büyüklere hitap ve saygı vb.)
  Amaç   : Öğrenciyi okula alıştırma, okula uyumu, sosyal yaşamda davranış       alışkanlıklarının kazandırılması.
  Yöntem ve Teknik : Bilgi verme
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar, Grup tartışmaları.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.HAFTA

  Etkinlik 1  : Okul kuralları,kılık kıyafet, sınıfa giriş çıkış, ders içinde ve teneffüste       öğrencilerden beklenilen davranışlar, izin alma, rapor alma hakkında bilgi       verilmesi.
  Amaç   : Öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmak, kendi sorumluluğunu almasını       sağlamak ve toplum içinde yaşamın kuralları zorunlu kıldığını kavratmak.
  Yöntem ve Teknik : Bilgi verme.
  Kaynak-Araç-Gereç : Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Kılık-Kıyafet Yönetmeliği (ORB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : İlköğretim kurumları yönetmeliğinin öğrencilere açıklanması.
  Amaç   :
  Yöntem ve Teknik :
  Kaynak-Araç-Gereç :İlköğretim yönetmeliği
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 3  : Öğrenci kişisel dosyalarının incelenmesi, gerekli kısımların doldurulması.
  Amaç   :Sınıf öğretmenlerinin öğrenciyi tanıması ve önemli bilgilerin kaydedilmesi
  Yöntem ve Teknik : Görüşme-Araştırma
  Kaynak-Araç-Gereç : Öğrenci Kişisel Dosyaları
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 4  : "Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulunun" toplanması, ve bir yıllık       çalışmanın ilkelieri konusunda gerekli kararların alınması.
  Amaç   : Rehberlik Hizmetlerinin okulun tüm öğrencilerine tanıtılması ve ortak       kararların alınması
  Yöntem ve Teknik : Toplantı
  Kaynak-Araç-Gereç : Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 27.Maddesi 2201 Sayılı T.D.       uyarınca geregini yerine getirme.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 EKİM

 1.HAFTA
  
  Etkinlik 1  : Arkadaş ilişkileri ve hoşgörü
  Amaç   : Sağlıklı insan ilişkileri kurmak becerisi kazandırmak.
  Yöntem ve Teknik : Gurup rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar ve yazılı kaynaklar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Verimli ders çalışma ve başarısızlığın üzerine bir tartışma yapılması.
  Amaç   : Okul başarı düzeyinin yükseltulmesi, verimli çalışma yöntemlerinin       kazandırılması.
  Yöntem ve Teknik : Gurup rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Okulumuz rehberlik servisinin hazırladığı verimli ders çalışma yöntemi el       kitabı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 3  : Öğrenci ailelerinin doldurulması önerilen formların ve resimli tanıtma       fişlerinin dağıtılarak değerlendirilmesi.
  Amaç   : Öğrenciyi her yönüyle tanımak ve veli yardımı ile rehberlik dosyalarının       oluşumunu sağlamak.
  Yöntem ve Teknik : Bilgi - Veli - Öğretmen işbirliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Rehberlik servisinden temin edilecek form ve tanıtma fişleri.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.HAFTA

  Etkinlik 1  : Eğitimin anlam ve önemi hakkında öğrenci seviyesine göre bir tartışma       yapınız.
  Amaç   : Eğitimin önemi ve bireyin yaşam boyu devam eden bu süreç içinde       Amaçlarının kavratılması
  Yöntem ve Teknik : Gurup rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Verimli ders çalışma teknikleri.
  Amaç   : Öğrencilere programlı ders çalışma tekniklerinin kazandırılması.
  Yöntem ve Teknik : Grup rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : "Rehberlik Dosyası" Verimli Çalışma Broşürü
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 3  : Rehberlik servisinin tanıtılarak veli - öğretmen - öğrenci birliğinin öneminin       kavratılması.
  Amaç   : Eğitimde bu üç faktörün bağlantısı anlatılarak velilerin Rehberlik S.ervisine       katkıda buluna bilmelerinin kavratılması.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Rehberlik Servisi Veli - Öğrenci - Öğretmen işbirliği.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.HAFTA

  Etkinlik 1  : Meslek, meslek seçiminin önemi, meslek seçerken nelere dikkat edilmesi,       konularında bilgi verilmesi.
  Amaç   : Uygun meslek seçiminin bireyin yaşamındaki rolunu kavratmak, ilgi ve       yetenekleri doğrultusunda seçimini kolaylaştırmak.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar, ilgili kaynaklar, Merkez Meslek Danışma Birimleri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Sınıf rehberliğinin ve genel problemlerin üzerinde tartışılması.
  Amaç   : Sınıf ve toplum içinde görüş biidirme, problemlerin ortak noktaları üzerinde       bilinçlendirme, kendini ifade edebilme yönünün kavratılması.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Rehber Öğretmenler
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  4.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Öğrencilerin gelişim dosyaları hakkında bilgilerin tamamlanması.
  Amaç   : Öğrenci hakkında bilgi edinmek.
  Yöntem ve Teknik : Araştırma
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------       

 5.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Eğitici kol, okuldaki eğitici kolların tanıtılması, kollara öğrenci seçilmesi.
  Amaç   : Eğitici kolun ne olduğunu kavratmak, öğrencilerin bilgi ve yeteneklerinin       gelişimini sağlamak, sorumluluk sahibi ve yaratıcı üretken bireyler olarak       kendini ifade becerisini kazandırmak.
  Yöntem ve Teknik : Bilgi verme görüşme
  Kaynak-Araç-Gereç : Ağitici kolla ilgili yönetmelik, eğitici kol listeleri.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  Amaç   : Günün anlam ve önemini kavratmak.
  Yöntem ve Teknik : Sözlü anlatım
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 KASIM

 2.HAFTA

  Etkinlik 1  : Devamsız öğrencilerin takibi ve gereken önlemlerin veli-idare işbirliği içinde       alınması.
  Amaç   : Eğitim sürecinde okula devam etmenin öneminin kavratılması.
  Yöntem ve Teknik : Sözlü anlatım gözlem ve araştırma.
  Kaynak-Araç-Gereç : Okul - Aile işbirliği
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Görme ve işitme bozukluğu (işitme aleti ve gözlük kullananlar) fiziksel özürü       bulunan öğrencilerin isimlerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi"ne       bildirilmesi.
  Amaç   : Okul - veli işbirliği sağlanarak gerekli önlemlerin alınması, Snellen Göz Testi       uygulanarak gerekli önlemlerin alınması.
  Yöntem ve Teknik : Görüşme ve Gözlem - Sağlık taraması
  Kaynak-Araç-Gereç : Öğretmen - öğrenci - veliler, Snellen Görme Kartı
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : 10 Kasım Atatürk"ün hayatı
  Amaç   : Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavratmak.
  Yöntem ve Teknik : Grup Çalışması
  Kaynak-Araç-Gereç : Sözlü Anlatım, Yazılı kaynaklar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Öğrenme güçlüğü olan çocukların belirlenerek Rehberlik Servisine       bildirilmesi.
  Amaç   : Öğrenmeyi olumsuz etkileyen faktörlerin belirlenerek sağaltım çalışmalarına       gidilmesi.
  Yöntem ve Teknik : Gözlem, bireysel inceleme
  Kaynak-Araç-Gereç : Rehberlik Servisi
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Problemli, uyumsuz, öğrenme güçlüğü, üstün yetenekli öğrencilerin tespit       edilmesi ve Rehberlik Servisine bildirilmesi.
  Amaç   : Çeşitli test ve kayıtlardan elde edilen bilgilerin ışığında bu öğrencilerin veli       işbirliği ile gerekli önlemlerin alınması.
  Yöntem ve Teknik : Görüşme, gözlem, bireysel inceleme
  Kaynak-Araç-Gereç : Sözlü anlatım, Yazılı kaynaklar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Atatürk"e Başöğretmenlik Verilmesi"       yıldönümünün kutlanması.
  Amaç   : Türk Milli Eğitiminin Amaçları doğrultusunda görev yapan öğretmenlerin       mesleki ve toplumsal konumlarını gerçek yerine oturtmak.
  Yöntem ve Teknik : Sözlü anlatım, bilgi verme, tartışma
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar, bireysel yaşantılar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 3  : Kopya çekme ve devamsızlığın başarısızlığa etkisi.
  Amaç   : Dürüst bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, okula devamının önemini       kavratmak, dürüst olmadıklarında ve devamsızlık yaptıklarında karşılaşacak       sıkıntıları farkettirmak.
  Yöntem ve Teknik : Grub Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Devamsızlıkların takip edilmesi ve nedenleri üzerinde durulması.
  Amaç   : Öğrencilerin okula devamını sağlamak, devamsızlık nedenlerini okul - veli       işbirliği içinde ortadan kaldırmak.
  Yöntem ve Teknik : Görüşme, bilgi verme, tartışma
  Kaynak-Araç-Gereç : Rehberlik ve Psi.Danş. Servisi, okul idaresi, Öğretmenler, veliler, öğrenciler
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Veli toplantısı
  Amaç   : Öğrencilerin problemleri, başarısızlık nedenleri vb. konularda ailelerle       işbirliğinde bulunulması.
  Yöntem ve Teknik : Görüşme, Grup rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Öğrenci - veli - Rehberlik Servisi işbirliği
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  ARALIK

 2.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Anne - baba ve genç ilişkileri ve karşılaşılan olumsuzluklar üzerinde tartışma       konusu.
  Amaç   : Anne - babalar ile sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar, Rehberlik Servisi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Okul genelinde veli toplantısı (../.../199. Saat: 00.00)
  Amaç   : Okul idaresi ve veli işbirliğinin sağlanması
  Yöntem ve Teknik : Grup ve bireysel görüşme
  Kaynak-Araç-Gereç : Gözlem ve not çizelgesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 3  : Başarılı zaman denetimi ile ilgili bilgi verilmesi.
  Amaç   : Planlı yaşama ve çalışma alışkanlığının kazandırılması ve zamanı etkili ve       verimli kullanmanın sağlanması.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği, Bilgi verme
  Kaynak-Araç-Gereç : Öğretmenler odasındaki Rehberli Dosyası "Okullarımızda Rehberlik" Broşürü
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Verimli çalışma ve özet çıkarma hakkında bilgi verilmesi.
  Amaç   : Planlı ders çalışma alışkanlığının kazandırılması.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği - Bilgi verme
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar - Bireysel Yaşantılar - "Verimli Çalışma Broşürü"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Boş zamanın değerlendirilmesi - zamanın verimli ve planlı kullanılması       hakkında bilgi aktarımı.
  Amaç   : Zamanın verimli kullanılmasının sağlanmas, programlı yaşama alıştırılması ve       öğrencinin başarı düzey,inin yükseltilerek sosyalleşmesinin sağlanması.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği - Bireysel yaşantılar - Görüşme
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar - Bireysel yaşantılar - Rehberlik Dosyası
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.HAFTA

  Etkinlik 1  : Etkili konuşma, dinleme, anlama ve iletişim becerileri hakkında bilgi       verilmesi.
  Amaç   : İletişim becerilerinin kazandırılması, sosyal toplumda başarılı iletişimin       sağlanması.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar - Bireysel yaşantılar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Ortaokul bittikten sonra öğrencilerin gidebilecekleri üst eğitim kurumlarının       tanıtılması Mesleki Rehberlik
  Amaç   : Ortaokul sonrası öğrencilerin mesleki yaşantılarını belirlemede okula devam       etmeyi düşünmeyen öğrencilerin bundan sonraki yaşantılarındaki olası       alternatiflerin belirlenmesi.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Mesleki Rehberlik Bölümü
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  OCAK

 1.HAFTA 
 
  Etkinlik 1  : 2.Kademe 8.sınıflarda ve ara sınıflarda ortaokul sonu DPY sınavları hakkında       bilgi verilmesi.
  Amaç   : Okul sonrası öğrencilerin mesleki yaşantılarını belirlemede yol gösterme..
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Okul idaresi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Öğrencilerin öğrenim durumlarına göre ilgi ve yetenekleri gözönünde       bulundurularak üst öğretim kurumları hakkında bilgi verilmesi.
  Amaç   : Üst öğrenimlerde öğrencilere rehberlik
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Rehberlik Servisi - Okul idaresi - Mesleki Danışma Merkezi
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Başarısızlık nedenlerinin tartışılması.
  Amaç   : Başarısızlık nedenleri okul-aile işbirliği içerisinde ortadan kaldırmak.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Okul-Aile
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : "Kimdir Bu ?" Testinin uygulanması.
  Amaç   : Öğrencilerin sınıf içinde kendilerini arkadaşlarının gözleriyle nasıl       tanımlıyorlar ? Sınıf içi sivrilmiş öğrencilerin tespiti.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Rehberlik Servisi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 3.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Yarı dönem sonu Rehberlik faaliyetlerinin program doğrultusunda       değerlendirerek raporlaştırılması.
  Amaç   : Hazırlanan Yıllık Rehberlik Prohramının işlerliğinin tespiti.
  Yöntem ve Teknik : Yarıyıl sonu raporları
  Kaynak-Araç-Gereç : .. İ.Ö.O. Yıllık Çerçeve Programı Rehberlik Servisine en geç       .../.../199. tarihinde ulaştırılacak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 4.HAFTA 
 
  Etkinlik 1  : Sınıf öğretmenliği ve Rehberlik Servisi etkinliklrinin öğrencilerle       değerlendirilmesi.
  Amaç   : Öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda hizmetlere etkinlik       kazandırmak.
  Yöntem ve Teknik : Tartışma
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------   ŞUBAT

 3.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Sömestre tatili sonunda öğrencilerle genel bir değerlendirme yapılması.
  Amaç   : Planlı yaşama alışkanlıpğının ve kendini ifade etme becerisini kazandırma.
  Yöntem ve Teknik : Grup Tartışması
  Kaynak-Araç-Gereç : Breysel yaşantılar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Öğrencilerin gelişim dosyasındaki bilgilerin tamamlanması.
  Amaç   : Öğrenciler hakkında bilgi edinme.
  Yöntem ve Teknik : Araştırma
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Basın yayın organlarından faydalanma, sanat ve kültür etkinliklerini takip       etme.
  Amaç   : Oğrencilerin okulda okutulan kitap ve kaynaklar dışında da türlü yazılı, sözlü       ve görsel yayınlardan yararlanarak, kendini geliştirme alışkanlığını       kazandırmak.
  Yöntem ve Teknik : Bilgi verme - Tartışma
  Kaynak-Araç-Gereç : İlgili dökümanlar - Bireysel yaşantılar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Görme şikayeti olan öğrencilerin Rehberlik Servisine bildirilmesi.
  Amaç   : Snellen Göz testi uygulayarak görme bozukluğu tespit edilen öğrencilerin bir       göz doktoruna gönderilmesini sağlamak.
  Yöntem ve Teknik : Görüşme - ağlık taraması
  Kaynak-Araç-Gereç : Öğrenci-aile-okul işbirliği - Snellen Göz Taraması
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Verimli ders çalışma yöntemlerine ilişkin başarısızlık sebepleri üzerine grup       tartışması düzenlenmesi.
  Amaç   : Okul başarı düzeyinin yükseltilmesi, öğrencilerin planlı ve programlı ders       çalışma tekniklerinin geliştirilmesi.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Rehberlik Dosyası - Verimli Çalışma Yöntemleri broşürü
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Sınıf içerisinde yaşanılan toplumsal problemler konulu bir tartışmanın       düzenlenmesi.
  Amaç   : Okulun içinde-dışında kişiliğinden gelen veya çevresinin toplumun etkileri       sonunda ortaya çıkan problemleri çozebilecek yeterliliği kazanabilmesi.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  MART
 2.HAFTA 
 
  Etkinlik 1  : Davranışların sorumluluğunu almak ve özeleştiri konulu bir tartışmanın       düzenlenmesi.
  Amaç   : Bireyin kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgileri özümseyi, ayrıntılı ve       gerçekçi bir BEN kavramını geliştirmesi ve doğru karar veren kişiler       olmalarına yardımcı olmak.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Öğrenci - öğretmen ve anne - baba ilişkilerinde öğrencilerinin sorunlarının       tartışılması.
  Amaç   : Sosyal ilişkilerinde anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilmelerine, çevreyle olumlu       ilşkiler kurabilme becerilerinin geliştirilmesi.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Breysel yaşantılar
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : İstiklal Marşının kabulü, Çanakkale Zaferinin anlam ve önemi konulu       çalışmaların yapılması.
  Amaç   : Türk Milli Eğitiminin Amaç ve ilkeleri doğrultusunda bilinçlendirme.
  Yöntem ve Teknik : Grup Çalışması - Tartışma
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Sınıf içi problemli, öğrenme güçlüğü olan çocukların belirlenerek Rehberlik       Servisine bildirilmeleri.
  Amaç   : Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi       olarak yetişmelerine yardım etme.
  Yöntem ve Teknik : Gözlem - Bireysel görüşme
  Kaynak-Araç-Gereç : Öğrenci-veli-öğretmen işbirliği içinde - Rehberlik Servisi
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.HAFTA 
 
  Etkinlik 1  : Sevgi ve saygı
  Amaç   : Sevginin öğrenilebilen bir duygu olduğunu kavratmak, toplumsal ilişkilerde       saygının önemini vurgulamak.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar - Yazılı kaynaklar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Eğitsel kol takibi
  Amaç   : Sosyal konularda öğrencilerin yetiştirilmesinde yardımcı olmak.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar - Yazılı kaynaklar
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NİSAN
 1.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : "Kime Göre Ben Neyim?" anketinin yapılması.
  Amaç   : Öğrencilerin kendilerini algılayabilmelerine sağlayabilme "BEN" kavramını       tanıyabilme.
  Yöntem ve Teknik : Anket
  Kaynak-Araç-Gereç : Rehberlik Servisi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Meslek ve meslek seçiminin önemi ve meslek seçerken nelere dikkat edilmeli       konulu bilgi aktarımı.
  Amaç   : Uygun meslek seçiminin, bireyin yaşamındaki önemini kavretmak ilgi ve       yetenekleri doğrultusunda seçiminde yardımcı olmak.
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Mesleki Danışma Merkezi - Bireysel yaşantılar
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Devamsızlık Nedenleri üzerinde öğrencilerle görüşme ve en çok       devamsızlık yapılan derslerin ve günlerin tespit edilmesi, veli ve ilgili       öğretmenle görüşülmesi.
  Amaç   : Öğrencilerin okula devamını sağlamak, Eğitim ve öğretimin yararı ve önemini       kavratmak.
  Yöntem ve Teknik : Görüşme
  Kaynak-Araç-Gereç : İlgili Müdür Yardımcısı ve veli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Türk Büyükleri ve Türk Milletinin tarih içindeki yeri konulu tartışmanın       yapılması.
  Amaç   : Türk Tarihinin öneminin kavratılması.
  Yöntem ve Teknik : Bilgi verme
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4-5.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  Amaç   : Günün anlam ve önemini kavratmak
  Yöntem ve Teknik : Bilgi verme
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  MAYIS

 2.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Öğrenci Kişisel Dosyalarının doldurulması
  Amaç   : Öğrencilerle ilgili bilgilerin kaydedilmesi
  Yöntem ve Teknik : Görüşme - Gözlem
  Kaynak-Araç-Gereç : Kişisel Dosyalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Öğrenci-veli ve ders konulu sınıf öğretmenleri ile yapılabilecek bireysel       görüşmeler.
  Amaç   : Okul başarı düzeyinin artırılması
  Yöntem ve Teknik : Bireysel görüşme
  Kaynak-Araç-Gereç : Kişisel bilgiler
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Çağdaş insan ve çevre temizliği
  Amaç   : Kendilerine ve çevrelerine karşı sorumluluk almalarını sağlamak
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar - Yazılı kaynaklar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Öğrenci Kişisel Dosyalarının doldurulması
  Amaç   : Öğrencilerle ilgili bilgilern kaydedilmesi
  Yöntem ve Teknik : Görüşme - Gözlem
  Kaynak-Araç-Gereç : Kişisel dosyalar
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : 19 Mayıs Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  Amaç   : Günün anlam ve önemini kavratma
  Yöntem ve Teknik : Bilgi verme
  Kaynak-Araç-Gereç : Yazılı kaynaklar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 5.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Eğitsel kol takibi
  Amaç   : Sosyal konumda öğrencilerin daha iyi yetiştirilmesi
  Yöntem ve Teknik : Grup Rehberliği
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar - Yazılı kaynaklar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------   HAZİRAN

 2.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Sınıf öğretmenliği ve Rehberlik Psikolojik Danışma Servisi etkinliklerinin       öğrencilerce değerlendirilmesi.
  Amaç   : Öğrencilerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda bir sonraki öğretim yılı       hizmetlerine etkinlik kazandırmak.
  Yöntem ve Teknik : Tartışma
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.HAFTA
 
  Etkinlik 1  : Tatili nasıl değerlendirecekleriyle ilgili bilgi verme
  Amaç   : Tatilin verimli geçmesi ve çalışma düzeyinin kurulmasını sağlamak.
  Yöntem ve Teknik : Tartışma - Bilgi verme
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etkinlik 2  : Öğrencilerin tatil beklentileri ve yıl boyunca başarısızlık sebepleri hakkında       sohbet.
  Amaç   : Tatilin zamanı boş geçirmek olmadığını kavratmak.
  Yöntem ve Teknik : Tartışma
  Kaynak-Araç-Gereç : Bireysel yaşantılar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  AÇIKLAMA:
 
  Bu program Okul Rehberlik Hizmetleri Yönergesi"ne uygun olup; Rehberlik Servisi  Yıllık Çalışma Planı çerçevesinde sınıf danışman öğretmenlerine hazırlayacakları çalışma  planını esas olmak üzere hazırlanmıştır. Okulun özelliğine, imkan ve şartlarına göre, bazı  konular eklenebilir veya değiştirilebilir. Bütün öğretmenler, her dönem sonu yaptıkları  etkinlikleri, yapamadıkları etkinlikleri, nedenleri, sonuçları ve önerilerini kapsayan "RAPOR"  halinde hazırlayarak Okul Rehberlik Hizmetleri Bölümüne teslim edeceklerdir.


..
Okul Rehber Öğretmeni
UYGUNDUR
?..../../???
...
Okul Müdürü


[ Yazan : vuslat | Okunma : 3005 ]Copyright © 2007-2023
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :