-
FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları
 
 
   

Öyle Bir Türkiye Düşlüyorum ki?
  Yazılar || Serbest Kürsü
   Öyle Bir Türkiye Düşlüyorum ki?


Öyle Bir Türkiye Düşlüyorum ki?

Mustafa Acar   acarm@superonline.com
Doç. Dr., Ekonomist, Yazar, Çevirmen

Yirmi birinci yüzyılın başında öyle bir Türkiye düşlüyorum ki, merhum Cemil Meriç?in deyimiyle ?düşüncenin kuduz köpek gibi kovalanmadığı? bir ülke; serazad düşünceye gem vurulmayan bir ülke; özgür düşüncenin vatanı, sınır tanımaz tefekkürün vazgeçilmez diyarı olmaya aday bir ülke?

Temel hak ve özgürlükleri kurumsallaştırmış; kılık-kıyafet, başörtüsü, sakal, bıyık sorunlarını aşmış; başı açıklarla başı kapalıların el ele, kol kola, yan yana parklarında dolaşıp sokaklarında gezdiği, okuluna ve işine gidip, evine ekmek götürebildiği bir Türkiye?

Rant dağıtım mekanizmalarına, ahbap-çavuş kapitalizmine son verilen, piyasa yanlısı görünüp piyasa düşmanlığı yapılmayan bir Türkiye?

Rüşvet ve yolsuzluğun en aza indirildiği, kayıtdışı ekonominin tolere edilebilir sınırlara çekildiği, emeksiz kazancın kabul görmediği bir Türkiye?

Halkıyla kavgalı olmayan bir devletin, devletle kavgalı olmayan bir hükümetin, halkına güvenen bir devlet ve devletine güvenen bir halkın varolduğu bir Türkiye? Kimseye potansiyel suçlu gözüyle bakılmayan, yargısız infaz yapılmayan, sanığın ?masumiyeti ispatlanıncaya kadar suçluluğuna? değil, ?suçluluğu ispatlanıncaya kadar masumiyetine? inanılan bir Türkiye?

Sistemin insana güven temeline dayandığı, ?bugün git yarın gel? devrinin sona erdiği, devlet memurunun vatandaşa eziyeti meziyet bilmediği bir Türkiye? Verimliliği ve yaratıcılığı ödüllendiren, verimsizlik ve tembelliği cezalandıran bir Türkiye?

Toplumsal bütünlük, huzur ve sükûnun zorla, baskıyla ve tehditle değil; rızaya dayalı, sevgiyle, telkinle, menfaat uyumu ve gönüllü işbirliğiyle sağlandığı bir Türkiye?

Yabancı korkusu ve düşmanlığını yenmiş, yakın tarihin olumsuz mirasının derin hafızasına kazıdığı korkular, kompleksler ve ezilmişlik psikolojisini üzerinden atabilmiş, özgüvenini yeniden kazanmış ve ?dünyanın bana söyleyecek sözü ve satacak malı varsa benim de dünyaya söyleyecek sözüm, satacak malım, yapacak yatırımım, paylaşacak fikrim var? diyebilen bir Türkiye?

Toplumsal zenginlik pastasından dil, din, mezhep, renk, etnik köken, cinsiyet, toplumsal sınıf, siyasal görüş veya belirli bir ideolojiye mensubiyet temelinde değil; çalışkanlık, yaratıcılık, verimlilik, işini iyi yapma, iyilik ve güzellikte yarış, rekabet gücü ve pastanın oluşumuna katkıda bulunma temelinde pay almanın mümkün olduğu bir Türkiye?

Bireylerin, partilerin, grupların veya örgütlerin kafayı ?devleti ele geçirmeye? takmadığı, içinde yaşadıkları toplum gemisini batırmanın herkese pahalıya mal olacağının bilincinde, herkesin gemiyi özgürlük, barış ve adalet limanına ulaştırmak için ipin bir ucundan samimiyetle tuttuğu bir Türkiye?

Yedi düvelin insanına ?Tanrım ne olurdu benin ülkem de böylesi güzelliklerin diyarı olsa..? dedirten bir Türkiye?

Ancak altını çizerek söylemeli ki böylesi bir Türkiye kendiliğinden varolmaz. İktisadın evrensel yasası gereği nasıl ki külfetsiz nimet veya emeksiz yemek olmazsa, amiyane tabirle ?üç kuruşa beş köfte olmaz?sa; zengin, müreffeh, adil ve özgür bir Türkiye de kolayca, kendiliğinden ortaya çıkmaz. Böyle bir Türkiye?ye ulaşmanın ödenmesi gereken bir bedeli, bir alternatif maliyeti vardır. Bizler ne kadar bu bedeli ödemeye, bunun gerektirdiği çabayı harcamaya hazırsak, yukarıda betimlenen özellikleri haiz bir Türkiye?nin gerçekleşmesi olasılığı da o denli yüksek olacaktır.

 

 


[ Yazan : adler | Okunma : 1496 ]Copyright © 2007-2024
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :