-
FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları
 
 
   

Friedrich Engels
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   Friedrich Engels


Friedrich Engels, 28 Kasım 1820 Barmen'de (Wuppertal) doğdu - 5 Ağustos 1895 Londra'da öldü. Sosyalist bir Alman düşünürüdür. Yakın arkadaşı Karl Marx ile modern komünist kuramın kurucularındandır. Marx ve Engels 1848 yılında "Komünist Manifesto"yu birlikte yayınladılar.

Fabrikatör bir ailenin çocuğu olan Engels, liseyi bitiremeden bir ticarethanede çalışmaya başladı ve aynı süreçte bilimsel, politik eğitimine devam etti. Hegel doktrininden etkilenmesine rağmen, onun idealizmini reddetti ve materyalist oldu. Engels'in İngiltere Manchester işçilerini yakından tanıması, sosyalizmin eyleme aktarılması düşüncesinin onda olgunlaşmasına temel oldu. Buradan hareketle "İngiltere?de İşçi Sınıfının Durumu" adlı eserini yazdı. Engels ve Marx, birlikte, "Komünist Manifesto"'yu yazdılar. Manifesto, bütün dünya işçilerini birleşmeye ve mücadeleye çağırır. Engels, sosyalizmin kurucularından biri olmanın yanısıra kararlı bir militandır da. İşçilerin örgütlenmesi mücadelesi ve taktikleriyle yakından ilgilenmiştir. Yine "Alienin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni", "Doğanın Diyalektiği" vb. eserlerle doğa ve toplumun gelişimine ait materyalist görüşler ileri sürmüştür. 1895 yılında öldü.

Yapıtlarından Bazıları:

İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu 1845
Kutsal Aile (Marx ile birlikte) 1845
Alman İdeolojisi (Marx ile birlikte) 1845-1846
Almanya'da Köylü Savaşı 1850
Almanya'da Devrim ve Karşıdevrim 1851
Konut Sorunu 1872
Doğanın Diyalektiği 1873-1886
Anti-Dühring (Bay Eugen Dühring Bilimi Altüstediyor) 1876-1878
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni 1884
Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu 1886
Erfurt Programının Eleştirisi 1891
Engels, Marx'ın ölümünden sonra elde kalan elyazmalarından yola çıkarak Kapital'in 2. ve 3. ciltlerini yayıma hazırladı ve yayınladı.

[ Yazan : vuslat | Okunma : 1624 ]Copyright © 2007-2024
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :