-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

EĞİTİMDE KALİTE
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   EĞİTİMDE KALİTE


EĞİTİMDE KALİTE

Günümüzde insanların bilgi ve becerilerini ortaya çıkartmak ve onları geleceğe hazırlamak için etkili ve tutarlı eğitim programları hedeflenmelidir. Bunun için ihtiyaçlarının tam olarak bilinmesi ve planlanması şarttır.

Bilinçsiz, plansız hazırlanan ve uygulanan eğitim programlarının verimliliğinden söz etmek mümkün değildir. Bazı kamu kurumlarında katılımcıların imza atarak eğitime katıldıkları bilinmektedir. Bunun sonucunda 17 Ağustos depreminin ardından liyakatsız ve yeterli eğitimi belli bir kalitede alamamış insanlar büyük bir kaos yaşanmasına katkıda bulunmuşlardır. Ülkemizde henüz eğitim kalitesinin önemi tam olarak kavranamamıştır. Eğitimden anlaşılan, sayısal hedefler, sloganlar ve sertifikalar olmuştur. Dolayısıyla öğrenilmesi gereken bilgi ezberlenmiş, nerede ve nasıl kullanılacağının anlaşılması için çaba sarf edilmemiştir. Oysa diploma alma endişesinin bir tarafa bırakılarak bireylerde öğrenme isteğinin artırılması ve bunun bir yaşam tarzı haline getirilmesinin özendirilmesi gereklidir. Ancak şu da bir gerçektir ki, ölçülemeyecek hiçbir şey geliştirilemez ve eğitimde ölçme ve değerlendirme, hataların en aza indirilmesi ve sistemin daha iyiye götürülmesi bakımından çok büyük önem taşımaktadır. Uygulanan eğitim ve sertifika programlarının sivil toplum örgütleri tarafından denetlenmesi gereklidir. Devlete ait denetçi grupların veya özel kuruluşların yaptıkları denetimler gerçek birer kalite kontrolü olarak kabul edilmemelidir. Ülkemizde uygulanan uzaktan eğitim programlarında kaliteyi artırabilmek için üniversitelerin işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. Aynı zamanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yurt dışında yapılan çalışmaların ülkemiz şartlarına göre yerelleştirilme çalışmaları yapılmalıdır. Şu an en büyük sakıncalardan birisi de hali hazırda olan ?online-uzaktan eğitim? sistemlerinin toplumumuza uyarlanmadan kullanılıyor olmasıdır.

Bir eğitim yönteminin ya da tekniğinin beklenen başarıya ulaşması, o eğitim programının uygulandığı kültüre bağımlıdır. Teknolojik gelişmelere kapalı bir toplumda uzaktan eğitimin uygulanması ve başarılı olması neredeyse olanaksızdır. Bunun için gerekli önkoşul öncelikle o toplumun kültürel nitelikleri ile eğitim programının yöntem ve teknikleri arasındaki açığı kapatmak gerekir. Örneğin gerektiğinde eğitim dili değiştirilmeli, gerektiğinde ise eğitim programının başarılı olabilmesi için adaptasyon çalışmaları yapılmalıdır. Uzaktan eğitim programlarında kullanılan yabancı dilin ve yerine konulamayan yabancı kalimelerin varlığı eğitimin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitimde kullanılam bu tür ?materyallerin? adapte edilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmalar yapıldıktan sonra hazırlanmış olan eğitimin etkinliği ve etkililiği ölçülmelidir. Bu ölçümün yapılması hem programı hazırlayan kişi ve/ya kurumlarca hem de bağımsız (devlete bağlı olmayan özerk) kuruluşlarca yapılmalıdır. Ancak bu şekilde eğitimin ve eğitim sonunda ulaşılması amaçlanan hedeflerin ne kadarına ulaşılabildiği ölçülebilir. Ölçme ve değerlendirme sisteminin etkin olması için yine bilimsel çerçevede ve güvenilir istatistiksel verilere ihtiyaç vardır. Eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanmasıyla başlayan, ölçme ve değerlendirmeyle devam eden süreç boyunca son derece özenli ve dikkatli davranılmalı, programın her bir aşaması büyük bir özen ve dikkatle gerçekleştirilmeli, yine aynı şekilde bu aşamalarda elde edilen veriler kullanılarak programın daha sağlıklı olarak yapılandırılması gerçekleştirilmelidir.

Programlar sonunda eğitim alan kişilere verilen sertifikaların, geçerliliklerinin olması için çeşitli denetimler yapılmalı ve bu denetimleri yapacak gerekli kurumlar kurulmalıdır.. Özellikle son zamanlarda ülkemizde sayıca önemli bir artış gösteren sertifika programlarının, nitelik bakımından da beklenen sonuca ulaşıp ulaşmadığının ciddi bir biçimde takip edilmesi, ülkemiz için nitelikli insan yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Aksi takdirde ?sertifika? sözcüğünün yozlaşarak bir pazarlama aracı haline gelmesi kaçınılmazdır.

[ Yazan : vuslat | Okunma : 1467 ]Son 5 Yorum

Henüz Yorum Yazılmamış.
Siz bir tane yazın..Yorum ekleyin..(Sadece üyeler)

Kodlar , Duygular (Smile'ler)

Copyright © 2007-2022
www.fenci.gen.tr Sizinle 12 Yıldır Birlikte!
Hatırla :   
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı