-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

Laboratuar Yöntemi
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   Laboratuar Yöntemi


Laboratuar Yöntemi


İlke ve yöntemlerin pratikte uygulanması için kullanılan bir tekniktir.El becerisini geliştirmek,gerekli bilgiyi elde etmek,düşünme gücünü ve gözlem becerisini geliştirmek amacıyla kullanılır.
Planlanışı:
-İşlenmekte olan üniteye ya da üzerinde çalışılan projeye uygun bir laboratuar çalışma saati belirleyiniz.
-Laboratuar çalışması için hedefleri tespit edip öğrencilere duyurunuz.
-Yapılmakta olan çalışmalara ilişkin işlemler sırasını öğrencilerle birlikte belirleyiniz.
-Öğrencilerin araç-gereç,enerji ve zamanı en iyi şekilde kullanabilecekleri bir düzenleme yapınız.
-Bir grup öğrenciyi araç,gereç ve kaynakların kullanma biçimini denetlemek üzere görevlendiriniz.
-Laboratuar çalışmaları için güvenlik önemleri alınız. -Laboratuar çalışmalarını düzenleyen kurallar belirleyiniz.
-Özel yardıma gerek duyabilecek öğrencilere yardım ediniz.
-Çalışmaların değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını belirleyiniz.
-Öğrencilerin çalışmalardan sonuç çıkarmasına ve genelleme yapabilmesine yardımcı olunuz
Uygulanışı: Laboratuar çalışmalarını; a)Planlama , b)Uygulama ,c)Özetleme ve değerlendirme olmak üzere üç aşamada ele alabiliriz.
-Planlama aşamasında çalışmanın hedefleri,konusu ve yöntemi belirlenir.
-Uygulama aşamasında bunlar uygulanır.Uygulama sırasında çalışmalara yardımcı olmalı, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları ve sorunları giderilmeye çalışılmalı,zaman ve enerjinin yolunda harcanmasına özen gösterilmelidir.
-Tartışma,özetleme ve değerlendirme aşamasında ulaşılan sonuç açıkça belirtilmelidir.Eksik ve yanlış anlamalar düzeltilmelidir.
Üstün Yönleri:
1-Yanlışlıklar hemen düzeltilebilir.
2-Her öğrenciye kişisel destek ve yardım sunulur.
3-Öğrencilerin çalışma sonuçlarından ilke ve genellemelere ulaşıp,ulaşmadıklarını belirleme imkanı verir.
4-El becerisini geliştirir.
5-İlgi uyandırır.
Eksikleri:
1-Diğer tekniklerin çoğuna oranla masraflıdır.
2-Diğer teknikler kadar bilgi edinilmeye uygun değildir.
3-Laboratuarlar genellikle az sayıda öğrencinin aktif olabileceği büyüklüklerde olduklarından bir kısım öğrenciler pasif kalabilirler.
4-Zaman kaybı önlenemeyebilir.Aktif olmayan öğrencilerin istenmeyen alışkanlıklar edinmelerine neden olabilir.

[ Yazan : vuslat | Okunma : 1997 ]Copyright © 2007-2023
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :