-
FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları
 
 
   

Gençlerde Arkadaşlık İlişkileri
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   Gençlerde Arkadaşlık İlişkileri


Gençlerde Arkadaşlık İlişkileri        
 
Gençlik çağı toplumsallaşmanın ve uyumun yapıldığı en önemli dönemdir. Bu çağda gence evi dar gelmeye başlar. Ana-babanın ona sürekli karıştığını, öğütler verdiğini, eleştirdiğini düşünerek evden uzaklaşır. Bu da kendisini boşlukta hissetmesini sağlar. Kendisi gibi bağımsızlık arayan ve kendisiyle aynı düşünceleri paylaşan yaşıtları arasına katılır. Bu dönemde kuşkusuz sevgi ve bağlılık aramaktadır. Ailesinde bulamadığı takdirde kendi seçtiği arkadaşlarının olumsuz yanlarına göz yumabilmektedir.
 


Arkadaşlık çocukluk çağında başlayıp gelişen bir ilişkidir. İlkokulda arkadaş edinemeyen bir gencin ergenlikte arkadaş grubuna katılması çok zor hatta imkansızdır. Arkadaşlık ne kadar erken başlarsa o denli kolay gelişen bir yetenektir. Arkadaşsızlığın yarattığı eksiklik ve yalnızlık duygusunu aileden gelen sevgi giderememektedir.


Arkadaşlık ilişkileri toplumsal ilişkilere öncülük eder. Arkadaşları, gence kendi kimliğini yansıtan ayna yerine geçer, kendini tanımasını sağlar. Ailesine bağımlı, güvensiz ve sıkılgan bir çocuk okulda başarılı olsa da arkadaşlık kurmada yetersiz kalabilir. Kötü arkadaşlara uymadığı, dersinden başka bir şey düşünmediği için çocuğundan memnun olan ailelerde bağımlı bir ilişki söz konusu olduğundan gencin gelişmesine olumsuz etkisi olur.


Arkadaşlık grubu içinde bir dayanışma, birlik iş bölümü ve üyelerden beklentiler vardır. Kümeden çıkmak kolay girmek zordur. Hiç bir genç kümenin dışında kalmak istemez. Çünkü bu bir saygınlık göstergesidir. Genç küme üyeleriyle özdeşim kurar. Onların tutum ve davranışlarını benimser.


Ana-Babaların sandığının tersine genci arkadaşları ayartmaz, çoğunlukla genç kendi eğilimine uyan gençleri bulur. Ailede dengesizlik, geçimsizlik, kargaşa ve baskı arttıkça gençlerin arkadaş kümesi yerine çete oluşturma olasılığı artar. En gözü kara olan genç, kümede en saygın üye olur. Onun için toplumun ne düşündüğü değil, arkadaş grubunun ona verdiği değer önemlidir.


Aile ve çevrenin etkisiyle çocuklar aşırı uçlara sürüklenebilirler. Çekingen tipteki gençler içe dönüktür. Bu tiptekiler girişken olmadıklarından ilk adımı çevreden beklerler. Bu nedenle onlara değer vermeli ve sevgiyi ifade edici davranışlarda bulunulmalı, onun aranan bir kişi olduğu hissettirilmelidir. Saldırgan tipteki gençler aşırı derecede dışa dönük olup arkadaş grubunu karıştırır ve huzursuzluk yaratırlar. Bu gençlerin aile sorunları olduğu bir gerçektir. Saldırganlık özelliği genellikle çekingenlikten daha çabuk düzelir. Yaşları ilerledikçe davranışları kendileri görerek düzeltirler. Bazı gençler kendilerine küçük veya büyük yaşta arkadaş seçerler. Bu gençler kendilerini kabul ettiremezler ve kendilerini yetersiz bulurlar.

 

Gençleri arkadaş grubundan ayırmak yerine gruplaşmayı desteklemek ve örgütlemek gerekir. Gençleri takım sporlarına, gençlik merkezlerinde çeşitli uğraşlara yönelterek olumlu sonuçlar alınabilir. Gençler toplu çalışmalara seve seve katılırlar. İyi tasarlanmış toplum kalkınması etkinliklerinde gönüllü olarak görev alırlar.


Arkadaş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar;


1. Dış görünüme önem verileceği yerde kişilerin düşünce ve davranışlarında uyum olmalıdır.

2. Arkadaşların genellikle aynı yaştan seçilmesi uygun olur.

3. Bazı durumlarda büyüklerin görüşleri yararlı olabilir.

4. Arkadaşın ailesindeki özelliklerde göz önüne alınmalıdır.

5. Yanlış yola sürükleyen arkadaşlardan uzaklaşmak gereklidir.

6. Sosyal ve ekonomik düzeyi yüksek olanlar, aşağı olanlara daha olgun daha olgun davranmalıdır.
 


[ Yazan : Fikret | Okunma : 1412 ]Copyright © 2007-2024
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :