-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

ÖRNEK PROJE (ÇÖPLERİ NE YAPALIM?)
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   ÖRNEK PROJE (ÇÖPLERİ NE YAPALIM?)


Örnek Proje ? 2

Çöpleri Ne Yapalım?

 

         Her gün ürettiğimiz atıkların ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Ülkemiz için giderek büyüyen bu sorunun araştırılması ve çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi, bu projenin konusunu oluşturmaktadır. Proje kapsamında yapmanız gerekenler aşağıda verilmiştir.

1.      Bir gün boyunca büyük bir çöp torbasını (80x110 cm) yanınızda taşıyın ve ürettiğiniz tüm atıkları bu torbaya atın. Örneğin sofrayı kaldırdıysanız yemek artıklarını, çimleri biçtiyseniz, kesilmiş çimleri, evi temizlediyseniz eski gazete ya da dergileri, vb. çöpe atacağınız her şeyi torbanıza koyun (kırılmış, akan, bulaşan ya da sıvı niteliğindeki atıkları, keskin maddeleri, tiner gibi kimyasal maddeler ya da tehlike yaratacağını düşündüğünüz maddeleri toplamayın).

2.      Ertesi gün sınıfta (ya da okul bahçesinde) torbanızı boşaltarak aşağıdaki bilgileri içeren bir rapor (I) hazırlayın.

-         Torbadan çıkanların listesini oluşturun.

-         Topladığınız atıklar sıradan bir günde ürettiğiniz miktarda mı?

-         Değilse başka günlerde nasıl farklılaşabiliyor?

-         Sizin ürettiğiniz atık miktarı, sınıf arkadaşlarınızın, ailenizdeki diğer fertlerin, mahallenizdeki diğer insanların, ülkenizdeki diğer insanların ürettikleri atık miktarlarına denk mi? Ne tür farklılıklar olabilir?

3.      Bu aşamada grubunuzla birlikte aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir.

-         Hepinizin getirdiği atıkları birleştirerek atıkları türlerine göre gruplayın (Gruplamayı nasıl yapacağınıza kendiniz karar verin).

-         Her bir gruptaki atıkları tartın.

-         Atıklarınızı okulun çöp kutularına atın.

4.      Topladığınız verileri kullanarak aşağıdaki soruları, bir kâğıt (II) üzerinde cevaplayın.

-         Grup üyeleriniz bir yılda toplam ne kadar atık üretirler?

-         Grup üyeleriniz hayatları boyunca toplam ne kadar atık üretirler?

-         Sizin şehriniz ya da köyünüz bir yılda toplam ne kadar atık üretir?

-         Bu sorulara verdiğiniz cevapları belirleyen, kararlarınızı etkileyen değişkenler neler?

-         Grupça topladığınız çöpler ne tür çevresel sorunlara yol açabilir?

-         Bu sorunlara çözüm önerileri sıralayın?

5.      Günlük hayatta söz konusu sorunların çözümleri için ne tür önlemler alınabileceğini, bu önlemlerin uygulanabilirliğini, güçlük ya da kolaylığını içeren bir sayfalık bir rapor (III) hazırlayın.

6.      Raporlarınıza ek olarak aşağıdakilerden birisini ya da her ikisini de yapın (IV).

-         Okulunuzdaki ya da mahallenizdeki diğer insanların atık sorunu hakkındaki duygu ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla bir anket hazırlayın ve uygulayın.

-         Okul kantini, yemekhanesi, çevredeki bir lokantada ne kadar atık üretildiğini ya da bir banka veya büroda ne kadar kâğıt atıldığını belirlemeye yönelik bir çalışma planlayarak başlatın.

7.      Topladığınız verilerden yola çıkarak mahallenizde atık sorununa duyarlılığı artıracak posterler (V) hazırlayın.

8.      Hazırladığınız posterleri, görüşlerinizi, probleme yönelik çözümlerinizi, sınıfa sunacağınız bir sözlü sunu (VI) hazırlayın. Sunumlar, ? tarihinde yapılacaktır.

9.      Bu aşamada tekrar bireysel çalışmanız gerekecek. Sizden istenen aşağıdaki soruna cevap olacak bir rapor (VII) hazırlamanız.

-         Belediyenizce daha önce atık toplama alanı olarak kullanılan bir bölgenin yanında yeni bir konut alanı yapılması planlanmaktadır. Sizin bir atık depolama uzmanı olarak, bu konuda belediye imar müdürlüğüne öneriler getirmeniz gerekmektedir. Bu durumda doğabilecek sorunlar ve bu konudaki çözümler neler olabilir?

 

Dönem sonunda teslim edeceğiniz proje dosyanızda aşağıdaki unsurların yer alması gerekir:

1.      Topladığınız atıklara ilişkin bilgiler (I ve II)

2.      Çevresel problemler ve çözümlerine ilişkin rapor (III)

3.      Anket sonuçları (IV)

4.      Posterler (V)

5.      Sunu materyali (VI)

6.      Son rapor (VII)

 

            Proje yönergesi ile birlikte projenin nasıl değerlendirileceğine ilişkin bilgiler de öğrencilere sağlanmalıdır. Yukarıdaki proje ile öğrencilerin kazanması beklenen beceriler, bir diğer deyişle değerlendirilecek olan özellikleri aşağıda sunulmuştur:

1.      Bir problemle ilgili veri toplama,

2.      Toplanan verileri sınıflama,

3.      Bir probleme ilişkin verileri analiz etme,

4.      Diğer grup üyeleri ile işbirliği yapma,

5.      Tahmin ve kestirimlerde bulunma,

6.      Bir probleme alternatif çözümler bulma,

7.      Düşüncelerini sözel olarak uygun biçimde ifade etme,

8.      Atık depolama konusuna ilişkin çevresel sorunları belirleme,

9.      Yaşam kalitesine her bir bireyin katkılarının önemi konusunda anlayış sergileme,

10.  Sınırlı doğal kaynakların doğurguları konusunda anlayış sergileme,

11.  Düşüncelerini ve eldeki verileri yazılı olarak ifade etme,

12.  Yaratıcılığını da kullanarak görsel materyal hazırlama,

13.  Verilen bir görevi tamamlamak için başkalarıyla birlikte çalışma,

14.  Bir projeyi tamamlamak için zamanı organize etme,

15.  Zamanı etkili kullanma.

 


[ Yazan : adler | Okunma : 2689 ]Copyright © 2007-2023
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :