-
fenci.gen.tr
 
 
   

MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları


İLETİŞİM
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

 

Hücre ve Hücrenin Kısımları (Konu özeti)
  Yazılar || 7.Sınıf Konu Özetleri
   Hücre ve Hücrenin Kısımları (Konu özeti)


İNDİR

Hücre ve Hücrenin Kısımları

 • Bir canlılık canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adı verilir.
 • Tüm canlılar hücreden oluşur.
 • Canlılar çok hücreden oluşabileceği gibi tek hücreden oluşan canlılardavardır.
 • Hücre genel olarak üç temel kısımdan oluşur. Bu kısımlar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.

Hücrenin Temel Kısımları:

Hücre zarı:

 • Hücreyi dış ortamdan ayırır.
 • Hücreyi dış etkilerden korur ve ona şekil verir.
 • Yapısı Karbonhidrat, yağ ve proteinden oluşur.
 • Esnek ve seçici-geçirgen özelliktedir.
 • Hücreye alınacak ve hücre dışına atılacak maddelerin geçişini kontrol eder.

Çekirdek:

  • Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir.
  • Hücrenin; büyüme, gelişme, bölünme, solunum, boşaltım gibi faaliyetlerini yönetir.
  • DNA adı verilen ve tüm kalıtsal özelliklerin kayıtlı olduğu yapı çekirdektebulunur.

Sitoplazma:

  • Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamında yarı akışkan sıvıdır.
  • Sitoplazma içinde farklı görevleri yapmak üzere özelleşmiş yapılara organeller adı verilir.
  • Organellerde madde iletimi, enerji üretimi, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşir.
  • Organellerin birçoğu ancak elektron mikroskobu adı verilen gelişmiş mikroskoplarla görülebilir.

Hücre organelleri:

Mitokondri

Mitokondri: Hücrenin enerji santrali gibidir. Gerek duyulan enerji, oksijenli solunum ile mitokondride

üretilir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur.

Ribozom: Protein sentezinden sorumlu organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur.

Golgi cisimciği (Golgi aygıtı): Hücrede salgı üretimi ve paketlenmesinde sorumludur. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur.

Endoplazmik retikulum: Bitki ve hayvan hücrelerinde madde iletiminden sorumlu organeldir.

Koful: Hücrede besin, su, atık gibi maddelerin depolandığı yerdir. Hayvan hücrelerindeki kofullar küçük ve çok , bitki hücresinde büyük ve az sayıdadır.

Lizozom: Hayvan hücresinde hücre içi sindirimde görevlidir. İlkel bitki hücrelerinde bulunur. Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz.

Sentrozom: Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmayıp hayvan hücrelerinde bulunur. Hücre bölünmesinde

görev alır.

Kloroplast: Bitki hücrelerinde bulunan ve bitkiye yeşil renk veren organeldir. Bitkinin besin ve oksijen üretimi burada gerçekleşir.

Hücre çeperi (Hücre duvarı): Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan, hücrenin dış etkilerden korunmasını ve şekil almasını sağlayan yapıdır.

Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar:

DNA

 • Çekirdeğin içerisinde bulunur.
 • Hücrenin yönetici molekülüdür ve yaşamsal faaliyetleri (solunum, beslenme, üreme) yönetir.
 • Çift zincirli sarmal bir yapıdadır.
 • Üzerinde, genetik bilgileri taşıyan genler bulunur.

Kromozom :

 • Kromozomlar, kalıtsal özellikleri taşıyan ve hücre bölünmesi başlangıcında oluşan yapılardır.
 • DNA bölünme sürecinde kısalıp kalınlaşır ve etrafına bazı özel proteinler eklenerek kromatinlere, kromatinler de yoğunlaşıp, kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür.

Gen :

 • DNA’nın canlıya özgü tüm kalıtsal özelliklerinin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı bölümüdür.
 • Canlının saç renginden kan grubuna kadar birçok özelliğinin ortaya çıkmasında genler etkilidir.

Geçmişten Günümüze Hücrenin Yapısı:

 • Hücreleri incelemek için kullanılan ilk mikroskop 16. yüzyılda Zacharias Janssen (Zakaryas Cansın) tarafından geliştirilmiştir.
 • 1600’lü yıllarda Antony Van Leeuwenhoek (Antoni Van Lövenhuk) kumaşları incelemek amacıyla mercekler kullanarak bugünkü ışık mikroskobunun temellerini atmıştır.
 • Robert Hooke (Rabırt Huk) geliştirdiği mikroskopla şişe mantarındaki yapıları gözlemlemiştir. Hooke mantarda gözlemlediği yapılara “boşluk” veya “hücre” anlamına gelen “celula (selula)” ismini vermiştir.
 • 19. yüzyıla gelindiğinde Matthias Schleiden (Matiyas Şileyden), araştırmaları sonucu bitkilerin hücrelerden oluştuğunu açıklamıştır.
 • 1839 yılında Zoolog Theodor Schwann (Teodar Şivan) ise elindeki bilgileri kullanıp yeni araştırmalar yapmış ve hayvanların da hücrelerden oluştuğunu ortaya koymuştur.
 • 1855’e gelindiğinde, Rudolf Virchow (Rudolf Virkov) hücrelerin yalnızca kendilerinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluştuğunu açıklamıştır.
 • Günümüzde bilim ve teknoloji ilerledikçe bilinmeyen konular açığa kavuşmaya devam

etmekte, yeni ve doğru bilgiye ulaşmak kolaylaşmaktadır.

Hücre, Doku, Organ, Sistem, Organizma İlişkisi:

 • Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.
 • Aynı görevi yapmak için bir araya gelmiş benzer hücreler dokuları oluşturur.
 • Çeşitli dokuların belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle oluşan vücut yapısına organ adı verilir.
 • Organlardan bazılarının belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle sistemler

oluşur.

 • Vücuttaki tüm sistemler, bir bütün oluşturarak organizmayı ( canlıyı) oluşturur.

 


[ Yazan : fenci | Okunma : 1228 ]Son 5 Yorum

Henüz Yorum Yazılmamış.
Siz bir tane yazın..Yorum ekleyin..(Sadece üyeler)

Kodlar , Duygular (Smile'ler)

SON EKLENENLER
 

5-6-7-8.Sınıf 2.Dönem Yıl Sonu ŞÖK Tutanakları

Fen Bilimleri Dersi Yıl Sonu Zümre Toplantı Tutanakları

Güneş Sistemi

İNSandA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

Destek ve Hareket Sistemi

GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

Boşaltım Sistemi

Bileşke kuvvet

AYNALAR

Dolaşım Sistemi

IŞIĞIN KIRILMASI VE MERCEKLER

BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ

IŞIĞIN SOĞURULMASI

Sindirim Sistemi

Tüm Dosyalar

Copyright © 2007-2022
www.fenci.gen.tr Sizinle 15 Yıldır Birlikte!
Hatırla :