-
FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları
 
 
   

Periyodik Tablo
  Yazılar || 8.Sınıf Konu Özetleri
   Periyodik Tablo


İNDİR

Periyodik Tablo

Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir.

Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır.

Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomlar aynıdır. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır.

Her element bir veya iki harften oluşan simgeyle ifade edilir. Bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılır.

Element Çeşitleri :

1. Atomik Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.

2.Moleküler Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.

Bileşik: Birden fazla elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşturdukları yeni saf maddelerdir. örnek: yemek tuzu, su

İlk 20 Element ve Sembolleri Atomun yapısı

Bir atomun temel yapısı iki ana bölgeden oluşur.

1. Atom çekirdeği: Proton ve nötronun bulunduğu bölgedir.

2. Enerji katmanları: Elektronların dağıldığı bölgedir.

Elementlerin proton sayıları birbirinden farklıdır. Yani her elementin proton sayısı o elementin atomuna özgüdür. Bu nedenle proton sayısı, atom numarasına eşittir. Bir atomun sembolü üzerinde o atoma ait değişik bilgiler bulunur. Bir atom X ile sembolize edilirse…

Kütle numarası= Nötron sayısı + Atom numarası

Atom numarası= Yük + Elektron sayısı

Atom numarası= Proton sayısı= Çekirdek yükü

Elektron Dizilimi: Elektronlar öncelikle en yakın katmana yerleşirler. Bir katmanın alabileceği elektron sayısı dolduktan sonra bir sonraki katmana geçerler. Her bir katmandaki elektron sayısı farklı olabilir.

1. katmanda en fazla 2 elektron bulunabilir. 2. katmanda en fazla 8 elektron bulunabilir. İlk 20 element için 3. katmanda en fazla 8 elektron bulunabilir.

Değerlik Elektron Sayısı: Nötr bir atomun son enerji düzeyindeki elektron sayısına, değerlik elektron sayısı denir.
Gruplara göre elementlerin değerlik elektron sayıları şöyledir:

PERİYODİK TABLO

 • Periyodik tablo, bilinen tüm elementleri belirli bir düzene göre içeren ve incelemeyi kolaylaştıran bir sistemdir.
 • İlk olarak 1867 yılında J.A.R Newlands, elementleri artan atom kütlelerine göre sıralamış ve bir elementin, kendisini izleyen sekizinci elemente benzer özellikler gösterdiğini ifade eden "Oktavlar Yasası"nı ortaya koymuştu.
 • Daha sonra 1869 yılında Dmitri Mendeleev, benzer özellikler taşıyan elementleri arka arkaya dizdiğinde, atom kütlesine dayanan bir tablo elde etmiş ve o zamanlar bilinmeyen bazı elementlerin varlığını, hatta özelliklerini tahmin edebilmişti.
 • Lothar Meyer isimli araştırmacı da, 1886 yılında, Mendeleev'den bağımsız olarak, atom kütlelerine göre bir periyodik tablo oluşturmuş ve "valans" kavramını ortaya atmıştı.
 • Günümüzde kullandığımız tablo, yeni elementlerin de yerleştirilebilmesine olanak tanıyan Mendeleev'in periyodik tablosudur. Ancak ilk halinden farklı olarak, elementler atom kütlesine değil, atom numarasına göre düzenlenmiştir.

Bildiğimiz elementleri, bunların simgelerini, atom numaralarını gösteren bir tablodur. Elementler artan atom numaralarına göre sıralanır ve kimyasal özellikleri benzer olan elementler alt alta gelecek şekilde tabloya yerleşir.

Periyodik tabloda düşey sütunlara grup, yatay sıralara ise periyot adı verilir. Periyotlar bir kitap gibi soldan sağa okunur!!! Periyodik tabloda 7 periyot, 18 tane grup vardır.

Periyodik tablonun hazırlanmasındaki en önemli sebep kimyasal özellikler hakkında genellemeler yapmaktır.

Aynı grupta bulunan elementler; sertlik, parlaklık, iletkenlik ve elektron almaya yatkınlıkları bakımından birbirine benzerdir. Periyodik tablonun belli bölgelerinde olmak üzere elementler; metal, ametal, yarı metal ve soygaz gibi sınıflandırılırlar.

1. METALLER: Son yörüngesinde 1, 2 ve 3 elektron bulunduran elementlere metal denir.

 • Metaller, elektrik ve ısıyı iyi iletirler.
 • Yüzeyleri parlaktır.
 • Kolay şekil aldıklarında tel ve levha haline gelebilirler.
 • Periyodik cetvelin sol tarafında bulunurlar.
 • Bileşiklerinde elektron vererek (+) pozitif değerlik alırlar. (çünkü elektron verme istekleri vardır)
 • Oda koşullarında katı halde bulunurlar.( Hg hariç, civa oda koşullarında sıvı olan bir metaldir.)
 • Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar ancak ametallerle bileşik oluştururlar.
 • Fe (demir), Cu (bakır), Ag (gümüş), Na(sodyum), Al (alüminyum), Au (altın) … Birer metaldir.

2. AMETALLER: Son yörüngesinde 4,5,6, ve 7 elektron bulunan elementlere denir. Hidrojen yörüngesinde 1 elektron bulunduran bir ametaldir.

 • Periyodik çizelgenin sağ tarafında bulunurlar.
 • Mat görünüşlüdürler
 • Grafit hariç elektrik ve ısıyı iyi iletmezler
 • Vurulunca kırılabilirler, şekil verilemezler. Tel ve levha haline getirilemezler.
 • Bileşiklerinde (+) pozitif veya negatif (-) değerlik alabilirler.
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halinde bulunan ametaller bulunur.
 • Ametaller, metallerle bileşik oluşturdukları gibi kendi aralarında da bileşik yapabilirler.
 • O (oksijen), H (hidrojen), N (azot), S (kükürt), C (karbon) ametallerdendir.

3. YARI METALLER: Görünüş ve bazı fiziksel özellikler bakımından metallere, kimyasal özellikler bakımından ametallere benzeyen elementlere denir.8 tane yarı metal vardır. Bunlardan B (bor), Si (silisyum), Ge (germenyum), Te (tellür) bilinen yarı metallerdir.

 • Yarı metaller elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi, metallerden daha az iletirler.
 • İşlenebilir, tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Yarı metaller; kamera, mikroskop mercekleri ve projeksiyonları ve elektronik devre elemanları yapımında kullanılmaktadır.

4. SOYGAZLAR: Elektron düzenleri kararlı yapıda olup Helyum hariç son yörüngelerinde 8 elektron bulunduran elementlere soygazlar (asalgazlar) denir. Periyodik tablonun en sağ grubu olan 8A grubundaki soy gazlar oda sıcaklığında tek atomlu gaz halindedir.

 • Elektirk akımını iletmezler.
 • Elekton alış-verişi yapmadıkları için kimyasal tepkimelere girmezler.

Periyodik Tabloda Bilmemiz Gerekenler:

 • Elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır.
 • Her periyot bir metalle başlayıp, bir soygazla biter. Yalnız birinci periyotta bulunan hidrojen bir ametaldir.
 • Aynı periyottaki elementlerin atom numaraları değiştikçe fiziksel ve kimyasal özellikleri de değişir.
 • Periyodik cetveldeki her gruba ayrı bir isim verilmiştir.
1AAlkali metaller
2AToprak alkali metaller
B grubu metalleriGeçiş elementleri(metalleri)
3AToprak metalleri
4AKarbon grubu
5AAzot grubu
6AOksijen grubu
7AHalojenler
8ASoygazlar

 

Periyodik cetvelde yer bulma: bir elementin periyodik cetvelde yeri bulunurken proton sayısından(atom numarasından) yararlanılır. Bir element iyon haline dönüşse bile periyodik cetveldeki yeri değişmez.

 • Elementlerin enerji seviyelerinin sayısı periyodik cetvelde bulundukları periyodun yerini verir.

Enerji seviye sayısı=periyot

 • Bir elementin değerlik elektron sayısı o elementin periyodik cetvelde yer aldığı grup numarasını verir. Değerlik elektron sayısı=grup numarası

Periyodik tablonun ortasında yer alan B Grubu elementlerine geçiş elementleri denir. Bunların içinde ağır metaller bulunur.

Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe:

Atom numarası artar. Kütle numarası artar

Elektron sayısı artar. Metalik özellik azalır

Ametallik özellik artar. Atom hacmi (çapı) azalır.

Değerlik elektron sayısı artar.

Yukarıdan aşağı inildikçe:

Atom numarası artar. Metalik özellik artar.

Elektron sayısı artar. Ametallik özellik azalır.

Atom çapı büyür. Kütle numarası artar.

Değerlik elektron sayısı değişmez.


[ Yazan : fenci | Okunma : 8730 ]Copyright © 2007-2024
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :