-
FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları
 
 
   

Elementlerin Sınıflandırılması
  Yazılar || 8.Sınıf Konu Özetleri
   Elementlerin Sınıflandırılması


İNDİR

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

 1. Elementlerin Sınıflandırılması

 • Bilim insanları yeni elementler keşfettikçe ve elementlerin sayısı arttıkça benzer özelliklerine göre elementleri çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Böylece elementler sınıflandırıldıklarında daha kolay öğrenilebilir hâle gelmiştir.
 • Johann Döbereiner: Benzer özellik gösteren elementlerden üçlü guruplar oluşturarak sınıflandırma yapmıştır. Ona göre; lityum,sodyum, potasyum benzer özellikler gösterdiği için bir grup oluşturuyordu.
 • Alexandre Beguyer de Chancourtois: Benzer fiziksel özellikler gösteren elementleri dikey sıralarda olacak şekilde sarmal olarak sıralamıştır.Bu sıralamada bazı iyon ve bileşiklere de yer vermiştir.
 • John Newlands: O devirde bilinen 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamış, ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini görmüştür.’’Bir numaralı elementten sonra gelen sekizinci element ilk elementin bir çeşit tekrarıdır; tıpkı müzikte bir oktavın sekizinci sesi gibi.’’ John Newlands
 • Dimitri Mendeleyev: Mendeleyev ve Meyer birbirlerinden habersiz aynı sıralamayı bulmuşlardır. Ancak Meyer fiziksel özelliklere göre sınıflandırma yaparken, Mendeleyev atom ağırlıklarını göz önünde bulundurmuştur.

Bu sıralama günümüzde kullanılan elementlerin sınıflandırılmasına yakın bir sıralamadır.

 • Henry Moseley: Günümüzde kullanılan modern periyodik sistemin temeli; atom altı parçacık olan protonun keşfine dayanmaktadır. Henry Moseley adlı bilim insanı, elementleri, element atomlarının proton sayılarına (atom numarasına) göre düzenlemiştir.
 • Glenn Seaborg:Periyodik tablonun altına iki sıra daha ekleyerek periyodik sisteme son şeklini vermiştir.

 • Periyodik sistemde bulunan yatay sıralara PERİYOT, dikey sıralara ise GRUP adı verilir. Periyodik sistemde 7 tane periyot ,18 tane grup vardır. (8 tane A, 10 tane B grubu)
 • Aynı grupta olan elementler sertlik, parlaklık, iletkenlik gibi özellikleri ve elektron almaya/vermeye olan yatkınlıkları bakımından birbirine benzerdir.Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.

Periyodik sistemde yer bulma:

 • Proton sayısı (atom numarası) bilinen bir elementin periyodik sistemdeki yeri bulunabilir.
 • Önce elementin nötr haldeki elektron dağılımı yapılır.
 • Katman sayısı elementin periyot numarasını verir.
 • Son yörüngedeki elektron sayısı (değerlik elektron sayısı) ise o elementin grup numarasını verir.

 1. Periyot 2A grubu

 • Periyodik tabloda, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe;
 • Proton sayısı artar.
 • Elektron alma eğilimi artar.
 • A grubu için son katmandaki elektron sayıları artar
 • Katman sayısı değişmez.
 • Periyodik tabloda, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe;
 • Proton sayısı artar.
 • Elektron verme eğilimi artar.
 • Son katmandaki elektron sayısı değişmez.
 • Katman sayısı artar.

Metallerin Özellikleri:

 • Periyodik sistemin solunda yer alırlar.( Hidrojen ???)
 • Oda sıcaklığında katı haldedirler.(Civa hariç)
 • Tel ve levha haline gelebilirler.( Haddelenebilirler)
 • Isı ve elektriği iyi iletirler.
 • Parlaktırlar.
 • Daima elektron vererek (+) yüklü iyon(katyon) oluştururlar.
 • Sadece ametallerle bileşik oluşturabilirler.
 • Sıcaklık yükseldikçe elektrik iletkenlikleri azalır.
 • Metaller arasında pek çok benzerlik olmasına karşın, her metalin farklı özelliği vardır. Bu sebeple farklı kullanım alanlarına göre uygun metal seçilir. Bazı metaller örneğin; alüminyum hafif olduğu için havacılık endüstrisinde, ısıyı iyi ilettiği için mutfak gereçlerinde kullanılır. Krom sert olduğu için zırhlı araç yapımında kullanılır.

Ametallerin Özellikleri:

 • Periyodik sistemin sağ tarafında yer alırlar.
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler.
 • Tel ve levha haline getirilemezler. (Haddelenemezler)
 • Isı ve elektriği iyi iletmezler.
 • Mattırlar.
 • Elektron alarak (-) yüklü iyon(anyon) oluşturma eğilimindedirler.
 • Metallerle ve ametallerle bileşik oluşturabilirler.
 • Sıcaklık yükseldikçe elektrik iletkenlikleri azalır.
 • Bir ametal olan klor suyun temizlenmesinde, flor diş macunu yapımında, azot bileşikleri ise tarımda gübre olarak kullanılır.

Yarı Metallerin Özellikleri:

 • Bazı fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönünden metallere, kimyasal özellikleri bakımından daha çok ametallere benzer.
 • Oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.
 • Tel ve levha haline gelebilirler. (Haddelenebilirler)
 • Isı ve elektriği metallerden az, ametallerden çok iletirler. (Yarı iletkenlik)
 • Parlak bir görünüme sahiptirler.
 • Sıcaklık yükseldikçe elektrik iletkenlikleri artar.
 • Bor ve silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür, polonyum ve astatin yarı metallerdir.
 • Hem metallerin hem de ametallerin özelliğini taşıyan yarı metaller elektronik devre elemanlarında ve birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin; bu elementler kamera ve mikroskop mercekleri ile projektörlerde yarı iletkenlik özelliğinden dolayı tercih edilmektedir.
 • Metal sınıfında yer alan 1. ve 2. grup elementleri, ametal sınıfında yer alan 7 ve 8. grup elementleri özel olarak adlandırılmışlardır.
 • 1A grubu “ alkali metaller”, 2A grub da “toprak alkali metaller” olarak adlandırılmıştır. (3A grubu toprak metalleri )
 • Ametal'in sınıfındaki 7A grubunda Bulunan elementler “ halojenler ”, 8A grubunda Bulunan elementler de “ soya gazlar” Veya “asal gazlar” Adını almıştır.

[ Yazan : fenci | Okunma : 2399 ]Copyright © 2007-2024
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :