-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ ve ASİT YAĞMURLARI
  Yazılar || 8.Sınıf Konu Özetleri
   NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ ve ASİT YAĞMURLARI


İNDİR

NÖTRALLEŞME TEPKİMESİ

http://www.fenbilimleri.org/images/notrlesme.PNG

Asitlerle bazlar tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Bu tepkimelere NÖTRLEŞME tepkimeleri denir.

http://www.fenbilimleri.org/images/a.15.jpg

Asit ve baz eşit miktarda karıştırılırsa oluşan çözelti nötr olur ve ph=7 'dir.

http://www.fenbilimleri.org/images/a.16.jpg http://www.fenbilimleri.org/images/a.16.2.jpg

Oluşan tuzlu su çözeltisi de asit ve baz çözeltileri gibi elektriği iletir.

Nötrleşme tepkimesinde asit miktarı baz miktarından fazla olursa oluşan çözelti asidik; baz miktarı asit miktarından fazla olursa çözelti bazik olur.

Nötr çözeltiler belirteçlere etki etmez.

http://www.fenbilimleri.org/images/soru99.png

Örnek soru:

Yukarıdaki kaplar yarısına kadar HCl çözeltisi ile doldurulmuştur. Kabın üzerine tamamen doluncaya kadar NaOH çözeltisi dolduruluyor. Daha sonra kabın içine batırılan mavi turnusol kâğıtlarından hangisi kırmızı renk verir?

Çözüm: 1. Kap genişleyen bir kap olduğu için baz miktarı asit miktarından fazla olur ve çözelti bazik olur. Turnusol kağıdı mavi olarak kalır.

2. kap düzgün bir kaptır ve asit- baz miktarı eşit olacağından çözelti nötr olur ve turnusol kağıdına etki etmez.

3. kabın da üst kısmı geniştir ve baz miktarı fazladır. Oluşan çözelti bazik olur.

4. kap daralan bir kaptır ve asit miktarı fazla olacağından çözelti asidik olur ve turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir.

ASİT YAĞMURLARI

http://zaman.bg/wp-content/uploads/2011/03/ac%C4%B1it-300x194.jpg

Çeşitli işlemlerde kullanılan fosil yakıtların yakılması havayı kirletmekte ve kükürt dioksit, azot oksit, hidrokarbon ve parçacık madde yaymaktadırlar.

Havada belli süre asılı kalabilen bu maddeler, hava akımları sırasında su buharı ve oksijenle tepkiye girerek sülfürük asit ve nitrik aside (kezzap) dönüşmektedir. Asitli su buharı, bulutlara katılarak onların bir parçası hâline gelir. Yağış için gerekli yoğunlaşma sağlandığında yağmur olarak yeryüzüne inerler.

Asit yüklü bulutlar, hava akımlarıyla kirliliğin kaynağın­dan çok uzak bölgelere taşınabilmekte ve buraları etkileyebilmektedir.

Asit Yağmurlarına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Başlıca Sorunlar Şunlardır:

 1. Ormanlardaki ağaçların yapraklarındaki büyümeyi ve gelişmeyi engelleyerek kurumalarına yol açar.
 2. Asit yağmurları; topraktan derelere, ırmaklara ve göllere taşınır. Göl sularının asitliliği ve metal tuzlarının yoğunluğu artar. Buna bağlı olarak göl ekosistemi tehlikeye girer.
 3. Toprağın yapısını bozarak besin zinciri yoluyla bitki ve diğer canlıların zarar görmesine neden olur.
 4. Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür.
 5. İnsanlarda çeşitli solunum yoları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur.

Asit Yağmurlarının Oluşmasını Engellemek İçin Yapılabilecekler

 • Sanayide fosil yakıtlar yerine kükürt ve azot içermeyen doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji tercih edilmeli
 • Yeşil alanlar artırılmalı ve orman yangınları engellenmelidir
 • Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı
 • Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli
 • Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı
 • Her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli

http://okul.selyam.net/pars_docs/refs/56/55626/55626_html_m7eb4fc0b.jpg


[ Yazan : fenci | Okunma : 1269 ]Copyright © 2007-2023
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :