-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

Ampullerin Bağlanma Şekilleri
  Yazılar || 7.Sınıf Konu Özetleri
   Ampullerin Bağlanma Şekilleri


İNDİR

ELEKTRİK ENERJİSİ

Elektrik yüklerinin iletken teller üzerindeki hareketi elektrik akımını oluşturur.

Elektrik enerjisi bir çeşit enerji aktarımıdır.

seri bağlı ampuller ile ilgili görsel sonucu

Elektrik enerjisi içinden geçtiği telleri ısıtır.

elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü ile ilgili görsel sonucu

Elektrik enerjisi; elektrikli ısıtıcı, ampul gibi araçlarda ısı ve ışık enerjisine dönüşür. Ütü gibi araçlarda ısı enerjisine dönüşür.

Direnç: Devre elemanlarının elektrik akımının iletimine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir.

Direnç ‘R’ harfi ile gösterilir. Birimi ‘ohm’ dur. Sembolü ‘’ şeklinde gösterilir.

C:UsersadminDesktopelektrikakimi5.jpg

Ampulün içinde direnç vardır. Bu direncin içinden elektrik akımı geçmeye çalışırken direnç zorluk gösterir dışarıya ısı ve ışık verir.

(Basit elektrik devresinin şematik gösterimi)

Devrede elektrik akımının yönü, pilin pozitif (+) kutbundan negatif (-) kutbuna doğrudur.

Elektrik devresinden geçen elektrik akımının büyüklüğü devre elemanlarının bağlanma şekline de bağlıdır.

Ampuller devreye seri ve paralel olmak üzere iki şekilde bağlanır.

 • Elektrik devrelerinde seri ve paralel bağlama

Devredeki ampuller art arda aynı kol üzerinde diziliyor ve üzerinden aynı akım geçiyorsa ampuller devreye seri bağlıdır.

 • Köprülerde süs amaçlı kullanılan ışıklandırmalar, kır düğünlerinde kullanılan ampuller seri bağlıdır.
 • Seri bağlı ampullerin hepinden aynı akım geçer.
 • Seri bağlı ampullerin dirençleri eşittir.
 • Seri bağlı devrede ampul sayısı arttıkça devreden geçen akım (ampul parlaklığı) azalır.
 • Seri bağlı devrede ampullerden birisi patlarsa tüm ampuller söner.

paralel bağlı ampuller ile ilgili görsel sonucu

Devredeki toplam akım bir noktada kollara ayrıldığında o kollar üzerindeki ampuller birbirine paralel bağlıdır.

 • Otomobillerde ve evlerimizde kullanılan ampuller paralel bağlıdır.
 • Paralel bağlı devrede toplam akım (I) kollara ayrılır.
 • Paralel bağlı devrelerde ampulden geçen akım ampulün direnci ile ters orantılı şekildedir.
 • Paralel bağlı devrede ampul sayısı arttıkça akım değişmez (parlaklık azalmaz).
 • Paralel bağlı devrede ampullerden biri patlarsa diğerleri ışık vermeye devam eder.
 • Ampullerin devreye bağlanma şeklinin ampul parlaklığına etkisi

Seri bağlı özdeş ampullerle oluşturulan devrede diğer değişkenler sabit tutulduğunda ampul sayısı arttıkça, ampul parlaklığı azalır.

C:UsersadminDesktop1 ampullü.png    İlgili resim

ampermetrenin devreye bağlanması ile ilgili görsel sonucu

(Bir ampulle oluşturulan elektrik devresi)

C:UsersadminDesktop2 ampüllü seri.png

(Seri bağlı ampullerle kurulan elektrik devresi)

Paralel bağlı özdeş ampullerle oluşturulan devrede diğer değişkenler sabit tutulduğunda ampul sayısı arttıkça, ampul parlaklığı değişmez.

voltmetre ile ilgili görsel sonucu C:UsersadminDesktop1 ampullü.png

(Bir ampulle oluşturulan elektrik devresi)

C:UsersadminDesktop2. ampullü paralel.png       gerilim volt ile ilgili görsel sonucu

(Paralel bağlı ampullerle kurulan elektrik devresi)

 • Ampermetre ve voltmetrenin elektrik devresine bağlanması

İletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akım şiddeti denir. ‘I’ ile gösterilir. Birimi amperdir.

Akım şiddeti Ampermetre ile ölçülür. ‘A’ ile gösterilir.

Ampermetrenin direnci ihmal edecek kadar az olduğundan devreye seri bağlanır. Paralel bağlanırsa kısa devre olur ampuller ışık vermez.

Devrenin iki ucu arasındaki yüklerin enerji farkına gerilim denir. ‘V’ ile gösterilir. Birimi Volttur.

Gerilim Voltmetre ile ölçülür.

Voltmetrenin direnci çok büyük olduğundan devreye paralel bağlanır.

ampermetrenin devreye bağlanması ile ilgili görsel sonucu

Ampul (direnç), ampermetre ve voltmetreyi devreye aynı anda bağlamak için aşağıdaki şemayı kullanabiliriz.


[ Yazan : fenci | Okunma : 1052 ]Copyright © 2007-2023
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :