LİTERATÜR TARAMASI

Projeler, problemlere bilimsel yollarla çözüm aranan araştırmalardır. Bu nedenle karşımıza çıkan her problem ile proje yapılmaz. Bir problemin proje kapsamında ele alınabilmesi için mevcut bilgi birikimi ve deneyimi ile çözülemeyecek bir yapısı olmalıdır. Ayrıca bu problem muhakeme ve mantık yürütme gibi bilgiye erişim yolları ile de çözülememelidir. Bu yapıdaki problemleri çözmek için araştırma yapılmalıdır. Günümüzde araştırma yapmanın en kolay ve etkili yolu interneti kullanmaktır.

Internette araştırma yaparken ulaşılan bilgilerin doğruluğu sorgulanmalı, seçici davranılmalı ve her bilgi projede kullanılmamalıdır. Projede kullanılabilecek bilgi bilimsel olmalıdır. Bu tür bilgilere de, sıradan arama motorlarından değil veri tabanlarından ulaşılabilir.

Internette araştırma yaparken en azından okuduğunu anlayabilecek kadar İngilizce bilmek daha fazla bilgiye erişmeyi sağlayacaktır. Ayrıca bilimsel bilgilere erişimi kolaylaştıracak veri tabanları da İngilizce hazırlanmıştır.

Aşağıda internette araştırma yaparken Türkçe yazılmış bilimsel çalışmalara erişimi kolaylaştırabilecek bazı adresler verilmiştir.

Kitap, makale, bildiri, rapor gibi bilimsel çalışmalar arasında arama yapmayı sağlayan bir arama motoru.

scholar.google.com.tr/

İnternette çeşitli bilgilere erişilebilecek bir ansiklopedi.

tr.wikipedia.org

Karadeniz Teknik Üniversitesi Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesinde, internet üzerinden tarama yapılabilir, bilimsel yayınlar hakkında bilgi edinilebilir.

kutuphane.ktu.edu.tr/

İnternetten kitaplara erişmek ve bu kitapları okumak için hazırlanmış bir arama motoru.

books.google.com/

Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakalığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi gibi resmi kurumların web sayfalarından pek çok bilimsel kitap, kitapçık, dergi vb. yayınlara ulaşılabilir.

www.cevreorman.gov.tr/

www.enerji.gov.tr

www.tarim.gov.tr

www.eie.gov.tr/

 

Bilim ve Teknik Dergisinde araştırılacak konular ile ilgili çeşitli makalelere erişilebilir.

biltek.tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisi, öğrencilerin ilgisini çekebilecek projeleri ve yazıları içermektedir.

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/

cocuk/

Türk Patent Enstitüsü ve Teknoloji tasarım köşesi

 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez arama merkezi, çeşitli alanlarda hazırlanmış olan tezler aranabilir ve tez yazarı izin vermiş ise bilgisayara indirilebilir. Sistemi kullanabilmek için ücretsiz üyelik gerekmektedir.

http://tez2.yok.gov.tr/

“Bu köşemizde sizlere, Teknoloji Tasarım Dersleriniz ile ilgili bilgiler, yardımcı paketler, sorularınızı iletebileceğiniz ve birbirinizle etkileşim-iletişim içinde olabileceğiniz platformlar sunacağız. Sitemizin bu bölümünün içeriği zamanla ve sizlerden de gelen katkılarla zenginleşecek. Bu yüzden, gözleriniz bu sayfalarda olsun...”

biltek.tubitak.gov.tr/

tektasarim

Teknoloji Tasarım dersinde üretilen bazı projelerin sergilendiği web sayfası

teknolojitasarim.info

BU BENİM ESERİM proje yarışmasında sergilenen projelerin toplandığı proje bankasında ödül alan projeler hakkında bilgi edinilebilir.

http://earged.meb.gov.tr/

bubenimeserim/

TÜBİTAK-ULAKBİM’in Türkçe veri tabanları. Özellikle temel bilimler alanında araştırma yapmak için Mühendislik ve Temel Bilimler Veri tabanı kullanılabilir. Ancak bu veri tabanlarından tam metinlerin hepsine ulaşılamayabilir.

Uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/

PROJE SAYFALARI ile Proje ile ilgili bilgi, doküman, örnek projelere ulaşabilir ve SANAL KÜTÜPHANE bölümünde araştırma yapabilirsiniz.

http://www.fenegitimi.com/

fenprojeleri.asp